Landspolitisk arbejdsprogram 2021-2024

Indledning:

Landspolitisk arbejdsprogram 2021-2024
Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt at kunne samarbejde med enhver for at kunne placere os der, hvor vi har indflydelse. Befolkningens valg af deres repræsentanter værdsættes og skal inddrages i beslutningerne. På baggrund af dette, vil vi udarbejde og indgå brede forlig i Inatsisartut.

2018 deklaration fra ekstraordinær landsmøde

Med henvisning til principprogrammet og deklarationen fra landsmødet i Ilulissat 2017 fremsætter Inuit Ataqatigiit følgende deklaration

2017 Deklaration fra Landsmødet

Præambel:

Inuit Ataqatigiit står sammen om fortsat at udvikle et stærkt samfund, hvor demokrati, lighed og menneskerettigheder er bærende. Målet er selvstændighed og et bæredygtigt samfund i fremdrift – økonomisk, socialt og miljømæssigt.

neqarnissaat pillugit Inuit Ataqatigiit ataatsimoorput. Anguniagarput tassaavoq Kalaallit Nunaat namminersortoq, ineriartortoq – aningaasaqarnikkut, inooqatigiinnikkut avatangiisitigullu piujuartitsinermik tunngavilik.

2016 Narsaq serminar om uran

”Med dette seminar ønsker vi fra Inuit Ataqatigiit at bringe nogle af de erfaringer fra uran-udvinding vi ikke hører så meget om ind i den grønlandske debat. Vi har fundet det vigtigt, at have deltagere fra Canada og Australien, som ofte fremhæves som gode eksempler. Med seminaret håber vi at bidrage til en mere forskelligartet vidensdeling”,

Siger Sara Olsvig, formand for Inuit Ataqatigiit.

2014 Principprogram

Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk og politisk selvstændigt Grønland, der ledes ud fra principperne ombæredygtighed. Vores fælles ressourcer skal komme hele samfundet til gode. Det politiske arbejde skal hvile på principper om ligeværdighed, gensidig respekt og solidaritet.

2013 - arbejdsprogram i opposition

Arbejdsprogram:

En valgperiode i opposition

Inuit Ataqatigiit arbejder for et selvstændigt Grønland. For Inuit Ataqatigiit er tanken om selvstæn-dighed mere end ønsket om politisk og økonomisk selvstændighed. Selvstændighed er også en men-neskelig drivkraft og egenskab der skal bygges op indefra

Landsmøde Taseralik 2013

Hovedbestyrelsens beretning:

Kære venner, kollegaer, landsmænd, ærede gæster m.m.

Jeg vil nu fremlægge hovedbestyrelsens beretning i henhold til vedtægterne for Inuit Ataqatigiit Kattuffiat.

Deklaration fra Landsmødet 2013

Præambel:

Inuit Ataqatigiit arbejder for grønlandsk selvstændighed, såvel økonomisk som politisk. Ligestilling og lighed, lige muligheder i samfundet, demokrati og menneskerettigheder er vores grundlæggende værdier. Vi ønsker et bæredygtigt samfund i udvikling, hvor brugen af levende og ikke-levende ressourcer, innovation, kulturel og social integritet og økonomisk udvikling går hånd i hånd.

BLiv medlem

Enhver som tilslutter sig Inuit Ataqatigiits formål og som ønsker at tage del i organisationens gøremål, kan blive optaget i en lokalafdeling. Det er også muligt at blive passivt medlem.

Scroll to Top