Malittarisassat

Malittarisassat

Akuerineqarput ataatsimeersuaarnermi februar 2017-mi.

Print Friendly, PDF & Email

Kattuffik ateqarpoq INUIT ATAQATIGIIT, naalisarlugu IA (kingornatigut taasarlugu kattuffik), Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartoq.
INUIT ATAQATIGIIT tassaavoq immikkoortortaqarfiit nuna tamakkerlugu aaqqissuunneqarfiat.
Imm. 2: INUIT ATAQATIGIIT siunertaraat Kalaallit Nunaata aningaasaqarnikkut aamma nunat tamat akornanni inuiaat inatsisaat naapertorlugit namminersulivinnissaa. Nunatta naalakkersuinikkut aningaasaqarnikkullu ineriartornera inuttut, inooqatigiissutsikkut avatangiisinullu tunngasutigut piujuarsinnaassuseqartumik ingerlanneqassaaq, kalaallillu kulturerput aallaavigissallugu. Inuiaqatigiit inuiaqatigiinnilu sullissiviit tamat oqartussaaqataaneranni tunngaviit pingaartitallu tunngavigalugit piorsarneqassapput, inuit pisinnaatitaaffii tamani atuuttut ataqqillugit. Qularnaarneqassaaq naleqartut inuiaqatigiinni pilersinneqartut, inuiaqatigiinnut tamanut iluaqutaanissaat. Ataqqeqatigiinneq, naligiissuseq, assigiissuseq inooqatigiissutsikkullu nammaqatigiinneq partiip politikkikkut suliaanut tunngaviupput.
Imm. 3: INUIT ATAQATIGIIT naalakkersuinikkut isumaasa tunngavii anguniagaallu tunngaviusumik pingaartitat siunertallu pillugit aalajangersakkani immikkut allaaserineqarput.
Imm. 4: Kattuffiup inuusuttai INUUSUTTUT ATAQATIGIIT nuna tamakkerlugu ataat-simeersuarneranni akuerineqartunik namminerisaminnik malittarisassaqarput.
Imm. 5: INUIT ATAQATIGIIT Nunani Avannarlerni partiit qorsuit saamerliit suleqatigiiffiannut The Nordic Green Left Alliance-mut (NGLA) ilaasortaavoq aammalu nunat tamalaat akornanni eqqisseqatigiinnissaq kiffaanngissuserlu anguniarlugu suliniuteqartunut tapersersuisuulluni.

Inuk kinaluunniit Inuit Ataqatigiit siunertaannik isumaqataasoq suleqataarusuttorlu najugarisami Inuit Ataqatigiit immikkoortortaqarfiannut ilaasortanngorsinnaavoq.
Imm. 2: Tapersersuisutut ilaasortanngortoqarsinnaavoq najugarisami Inuit Ataqatigiit immikkoortortaqarfiat aqqutigalugu.
Imm. 3: Ilaasortaanermut akiliutit immikkoortortaqarfiit nammineq aalajangersartassavaat.

Ilaasortaanermut akiliut akilerneqariarpat ilaasortatut pisussaaffiit pisinnaatitaaffiillu atuutilissapput.
Imm. 2: Inuit Ataqatigiinni ilaasortat sulissutigissavat Inuit Ataqatigiit siunertaasa anguniagaasalu siammakaannissaat naalakkersuinikkut aalajangersaasarnerni suliniutitigullu sunniuteqarniarnikkut peqataanikkullu.
Imm. 3: Tapersersuisutut ilaasortanngortoqarsinnaavoq najugarisami Inuit Ataqatigiit immikkoortortaqarfiat aqqutigalugu. Tapersersuisoq ataatsimiinnerni oqalussinnaatitaavoq taaseqataasinnaananili.
Imm. 4: Ilaasortaq kinaluunniit akiliutiminik akiliisartoq pisinnaatitaaffeqarpoq immikkoortortaqarfiup siulersuisuisa akuerisaanik tamat oqartussaaqataanerat tunngavigalugu aalajangiisartuinut tamanut qineqqusaarnissamut kiisalu Kattuffiup siulersuisuisa akuerisaanik Inatsisartunut aammalu Folketingimut qineqqusaarnissamut.
Imm. 5: Ilaasortaanermut akiliut ukiup affaa qaangerlugu akilerneqarsimanngippat tamanna ilaasortaajunnaarnertut naatsorsuutigineqartassaaq nalunaarutigineqartassallunilu Inuit Ataqatigiit Kattuffiata allaffianut.
Imm. 6: Ilaasortaq Inuit Ataqatigiit pingaaruteqartutigut siunertaannik malittarisassaanniillu unioqqutitsisoq immikkoortortaqarfimmit ilaasortaajunnaarsinneqarsinnaavoq immikkoortortaqarfiup siulersuisuni ilaasortat 2/3-iisa tamanna inassutigippassuk. Ilaasortaajunnaarsitsinissamik inassuteqaatit tamarmik kattuffiup siulersuisuunerinut aalajangigassanngortinneqartassapput.

Sumiluunniit najugaqarfinni Inuit Ataqatigiit siunertaannik anguniagaannillu tapersersuisut immikkoortortaqarfimmik pilersitsinnaapput.
Imm. 2: Immikkoortortaqarfiit pisussaaffigaat Inuit Ataqatigiit naalakkersuinikkut siunertaasa anguniagaasalu siammartiterneqarnissaannut suleqataassallutik.
Imm. 3: Immikkoortortaqarfiit Inuit Ataqatigiit Kattuffiata siunertaanut naleqqussakkanik malittarisassaqassapput, minnerpaamillu ukiut tamaasa ataatsimeersuartassallutik. Ataatsimeersuarnerup imaqarniliornera, malittarisassat naatsorsuutillu allakkatigut kattuffimmut nassiunneqartassapput. Malittarisassatut allannguutit kattuffiup siulersuisuunerinit akuerineqartassapput.
Imm. 4: Inuit Ataqatigiit tunuliaqutaralugit qinikkatut inissisimaffeqartut tamarmik najugarisaminni immikkoortortaqarfimmut attaveqartuarnissamut pisussaaffeqarput.
Imm. 5: Immikkoortortaqarfiit imminnut qanitariit kattunneqarsinnaapput imaluunniit nunap immikkoortuini suleqatigiinnertik piorsarlugu suleqatigiiffeqarsinnaallutik.
Imm. 6: Immikkoortortaqarfiit Kattuffimmut ukiumoortumik akiliuteqartassapput. Akiliutip annertussusia nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermi aalajangersarneqartassaaq.
Imm. 7: Immikkoortortaqarfik immikkut ittumik ataatsimeersuariaqqusisinnaavoq immikkoortortaqarfiup siulersuisuisa imaluunniit ilaasortat amerlanerussuteqartut tamanna piumasarippassuk.
Imm. 8: Immikkoortortaqarfik atorunnaarsinneqarsinnaavoq ataatsimeersuarnermi taaseqataasinnaasut 2/3-iisa aalajangiuppassuk. Immikkoortortaqarfiup aningaasaatai pigisaalu nalillit nuna tamakkerlugu kattuffimmut pigisassanngortinneqassapput. Atorunnaarsitsineq kattuffiup allaffianut allakkatigut nalunaarutigineqassaaq.

INUIT ATAQATIGIIT tassaavoq partiip immikkoortortaqarfiisa nuna tamakkerlugu naalakkersuinikkut pissutsit pillugit aaqqissuunneqarfiat. Kattuffik ukiut pingasukkaarlugit nuna tamakkerlugu ataatsimeersuartarpoq.
Imm. 2: Nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermi siulersuisuunertut qinerneqartut tassaapput aalajangiussat piviusunngortinneqarnissaannik akisussaasut. Siulersuisuunerit aamma akisussaaffigivaat naalakkersuinikkut aammalu aaqqissuussaanikkut sulinerit ineriartortinneqarnissaat, immikkoortortaqarfiit qanimut suleqatigalugit.
Imm. 3: Siulersuisuunerit ulluinnarni suleriaasissartik nammineq aalajangersartassavaat, tamannalu pisassaaq nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnerup kingorna siulersuisuunerit inissitsiterillutik ataatsimeeqqaarneranni, taamatuttaaq kattuffiup sulinerani ingerlanneqarneranilu suliniutitut pilersaarutit aalajangersarneqassallutik. Siulersuisuunerit suleqatigiissitanik suligasuartussanik pilersitsisinnaapput.
Imm. 4: Siulersuisuunerit ataatsimiittarneranni taaseqataasinnaanngikkaluarlutik peqataasinnaatitaapput Naalakkersuisuni ilaasortaatitat, Inatsisartuni, Folketingimi ilaasortaatitat, kommunalbestyrelseni aamma nunaqarfinni aqutsisuni ilaasortat, KANUKOKA-p siulersuisuini ilaasortaatitat aammalu borgmesterit.
Imm. 5: Siulersuisuunerit ataatsimiittassapput Ulluinnarni Aqutsisut noqqaassutigigaangassuk, taamaattoq ukiumut ikinnerpaamik pingasoriarlutik, naapillutik imaluunniit oqarasuaatikkut isiginnaarutikkulluunniit. Ataatsimiinnerni aalajangiunneqartut allattaavimmut allanneqartassapput immikkoortortaqarfinnullu ilisimatitsissutitut nassiunneqartassallutik sivisunerpaamik sapaatip akunnera ataaseq qaangiutsinnagu.
Imm. 6: Ulluinnarni Aqutsisut ukuninnga ilaasortaqassapput: Siulittaasoq, siulittaasup tullia naalakkersuinikkut oqaaseqartartoq, siulittaasup tullia aaqqissuussaanermut akisussaaffeqartoq, allatsi kiisalu aningaaserisoq. Ulluinnarni Aqutsisut ulluinnarni suleriaasertik nammineq aalajangersartassavaat, tamannalu pisassaaq nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnerup kingorna siulersuisuunerit inissitsiterillutik ataatsimeeqqaarneranni.
Imm. 7: Ulluinnarni Aqutsisut kattuffiup aningaasaataasa pigisaasalu nalillit isumannaatsumik aqunneqarnerat akisussaaffigivaat, kiisalu kattuffiup ataatsimut sulinera nakkutigisassaralugu.

Kattuffimmi allattaanerup allattoqarfimmi ulluinnarni suliassat aqutsinerlu akisussaaffigivai. Allattoqarfimmi sulisuusussat Ulluinnarni Aqutsisunit atorfinitsinneqarlutillu soraarsinneqartassapput.
Imm. 2: Allattaaneq ukiumut marloriarluni ingerlatsineq pillugu nalunaarusiortassaaq, tamatumunnga ilaatinneqartassallutik naatsorsuutaagallartut oqaaseqaataallu. Ukiumoortumik naatsorsuutit siulersuisuunernut saqqummiunneqartassapput taakkunanngalu akuersissutigineqartassallutik.
Imm. 3: Aningaasaqarnermut atatillugu uppernarsaasutut atsiorsinnaatitaapput siulittaasoq, aningaaserisoq aammalu kattuffimmi allattaaneq.

Kattuffiup naatsorsuutaasa ukioq ilivitsoq malissavaat. Naatsorsuutit suliarineqartassapput ukiup naanerata kinguninngua, kukkunersiorneqartassallutillu nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermi naalagaaffimmit akuerisamik kukkunersiuisussatut qinerneqarsimasumit.
Imm. 2: Immikkoortortaqarfiit Kattuffimmut ilaasortaanerminnut, nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermi aalajangiunneqartoq tunngavigalugu immikkoortortaqarfiit inoqqortussuseq (sumiiffimmi innuttaasut amerlassusaat) tunngavigalugu akiliuteqartassapput imallu akiliuteqartassasut aalajangiunneqarpoq:

 

 INOQQORTUSSUSEQ AKILIUTISSAQ KR.
0 – 300

250,00

301 – 1.000

1.000,00

1.001 – 2.000

1.500,00

2.001 – 4.000

2.500,00

4.001 – 10.000

3.000,00

10.001 – 15.000

4.000,00

15.001 >

5.000,00

 

Imm. 3: Ilaasortat tapersersuisullu immikkoortortaqarfinni ilaasortaaffigisaminni ilaasortaanermut akilersuinngitsut Kattuffimmut akiliisarsinnaapput.
Imm. 4: Nunaqarfiit Aqutsisuini, kommunalbestyrelsini, KANUKOKA-p siulersuisuini, Inatsisartuni, Naalakkersuisuni aammalu Folketingimi ilaasortat atsikkutigiissaartumik akiliutissaat siulersuisuunerit aalajangertassavaat inuttaat paaseqatigalugit, taamatuttaaq Inatsisartut siulittaasoqartitsinermi borgmestereqartitsinermilu akiliutissat annertussusii.

Nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarneq tassaavoq Inuit Ataqatigiit naalakkersuinikkut sulineranni tunngaviusumik siunissamilu anguniagassat suliniutissallu pillugit aalajangersaanermi oqartussaassuseqarfiunerpaaq, kiisalu siulersuisuunernik qinersiffiusartoq.

Imm. 2: Immikkut ittumik nuna tamakkerlugu ataatsimeersuartoqarsinnaavoq immikkut ittunik pingaaruteqartunik oqaluuserisassaqartoqartillugu, tamannalu pisinnaavoq siulersuisuunerit imaluunniit immikkoortortaqarfiit amerlanerussuteqartut piumasarippassuk.
Ataatsimeersuarneq ukiut pingasukkaarlugit ingerlanneqartarpoq aallaavigalugu nalinginnaasumik ataatsimeersuarneq kingulleq, taamaalilluni nalinginnaasumik ataatsimeersuarsimanerup ukiup pingajuata qaangiunnerani ingerlanneqassalluni naak piffissap iluani immikkut ittumik ataatsimeersuartoqarsimagaluartoq.

Imm. 3: Nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermut taaseqataasinnaasutut aallartitat sinniisussallu kikkuussanersut immikkoortortaqarfiit ataasiakkaat aalajangersartassavaat, taamaattoq immikkoortortaqarfimmi ilaasortaanermut akiliummik qaammatit pingasut qaangerlugit akiliisimanngitsoq taaseqataasinnaasutut aallartitatut akuerineqarsinnaanngilaq. Immikkoortortaqarfiit tamarmik taaseqataasinnaasutut akuerisaasumik ataatsimik aallartitaqarsinnaapput.

Imm. 4: Taakkua saniatigut taaseqataasinnaallutik peqataasinnaatitaapput siulersuisuunernut ilaasortat, qinigaaffiusuni qinikkat (Nunaqarfinni Siulersuisuni, kommunalbestyrelsemi, Inatsisartuni kiisalu Folketingimi ilaasortaatitat) annerpaamik qaammatini pingasuni akiliutissaminnik kinguaattooruteqarsimanngitsut.

Imm. 5: Nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermut peqataallutillu najuussinnaatitaapput soqutiginnittut, alaatsinaatsut aammalu qaaqqusat. Pineqartut oqaaseqarsinnaatitaapput taamaattorli taaseqataasinnaanatik.

Imm. 6: Inuusuttut Ataqatigiit ilaasortanik marlunnik taaseqataasinnaasunik aallartitaqassapput.

Imm. 7: Siulersuisuunernut, suleqatigiissitalianut suligasuartussanut il.il. qinersinerni arnat angutillu sapinngisamik amerlaqatigiit sassartarnissaat anguniarneqartassaaq.

Imm. 8: Nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnissaq sivikinnerpaamik qaammatinik pingasunik sioqqullugu sumi qaqugulu ingerlanissaa siulersuisuunerit immikkoortortaqarfinnut allakkatigut nalunaarutigisassavaat. Ilanngullugu immikkoortortaqarfiit, suleqatigiissitat qinikkallu qinnuigineqassapput oqaluuserisassatut siunnersuutinik tunngavilersuutinik ilaqartunik allakkatigut nassiussaqaqqullugit nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnerup pinissaa kingusinnerpaamik sap.ak. arfinillit sioqqullugit.

Imm. 9: Oqaluuserisassatut siunnersuutit piffissaq eqqorlugu tiguneqartut immikkoortortaqarfinnut susassaqartunullu allanut allakkatigut nassiunneqassapput nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnissap pinissaa kingusinnerpaamik sap.ak. sisamat sioqqullugit.

Imm. 10: Nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassatut siunnersuutit, paasissutissat nalinginnaasut aammalu nalunaarusiat inuiaqatigiinnut soqutiginaateqarsinnaasut Inuit Ataqatigiit nittartagaatigut saqqummersinneqassapput nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnissap pinissaa kingusinnerpaamik sap.ak. pingasut sioqqullugit.

Allatsinneq ataatsimiissutissanillu agguaaneq sapinngisamik ulloq ataaseq sioqqullugu pisassaaq. Taaseqataasinnaasutut pernaammik aallartitaasut nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermut tunngasualunnik sivikitsumik nassuiaanneqassapput, aamma ajornanngippat ulloq ataaseq sioqqullugu.

Imm. 2: Ingerlaasissaq
1. Pisortatigoortumik ammaanersiorneq
2. Taaseqataasinnaasunik aallartitanik ilisarititsineq
3. Ileqquusumik suliassat:
3.1. aqutsisussanik qinersineq
3.2. imaqarniliortussanik qinersineq
3.3. ataatsimiititalianik qinersineq
3.4. oqaluuserisassatut siunnersuutit akuersissutigineqarneri
3.5. nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnerup ingerlaasissaata akuersissutigineqarnera
3.6. immikkoortortaqarfiit taaseqataasinnaasutut aallartitaannik aammalu qinikkanik taaseqataasinnaasunik aalajangersaaneq akuersissuteqarnerlu
4. Naalakkersuinikkut sulineq pillugu nalunaarusiaq
5. Aaqqissuussaanikkut sulineq pillugu nalunaarusiaq
6. Naalakkersuinikkut sulineq pillugu nalunaarusiap aamma aaqqissuussaanikkut sulineq pillugu nalunaarusiap ataatsimut oqaluuserineqarnerat akuersissutigineqarnerallu
7. Naatsorsuutit saqqummiunneqarnerat, oqaluuserineqarnerat akuersissutigineqarnerallu
8. Nunatta naalakkersuinikkut ingerlaasia siunissaalu pillugit aalajangersaaneq (§ 1, imm. 3 naapertorlugu)
9. Malittarisassat allannguutissaattut siunnersuutit saqqummiunneqarnerat, oqaluuserineqarnerat akuersissutigineqarnerallu
10. Kattuffimmut akiliutit annertussusiinik aalajangersaanerit
11. Siulersuisuunernik qinersineq
11.1. Siulittaasoq
11.2. Siulittaasup tullia naalakkersuinikkut oqaaseqartartoq
11.3. Siulittaasup tullia aaqqissuussaanermut akisussaasoq
11.4. Allatsi
11.5. Aningaaserisoq
11.6. Kukkunersiuisut
11.7. Siulersuisuunernut ilaasortat arfinillit
11.8. Sinniisussat arfinillit
12. Avammut oqaaseqaatit
13. Inaarutaasumik oqaaseqarnerit
14. Tamalaat.

Siulittaasumut il.il. qinigassanngortittut arlaqarpata qinersineq allakkatigut pisassaaq. Taaneqartut amerlaqatigiinnik taaneqarsimappata qinerseqqittoqassaaq. Pingajussaanik taaseqqittoqassatillugu nuna tamakkerlugu ataatsimeersuartut unikkallarlutik qineqqusaartut imminnut oqaloqatigiissinneqassapput taamatullu nuna tamakkerlugu ataatsimeersuartut periarfissinneqassapput qineqqusaartut oqaloqatiginissaannut.

Imm. 2: Amerlaqatigiiginnartoqartillugu makitsinikkut makitaasoq qinerneqartutut ivertinneqartassaaq.

Nittartakkap pitsaasumik ingerlaavartumillu, minnerunngitsumillu ullutsinnut naleqquttumik, ingerlanneqarnissaa Ulluinnarni Aqutsisut akisussaaffigivaat.

Imm. 2: Nutaarsiassat ukiumut aalajangersimasumik amerlassuseqartut nittartakkakkut saqqummersinneqartarnissaat allattaanerup akisussaaffigivaa.

Kattuffiup nittartagaata Aningaq-p siunertaraa Inuit Ataqatigiit siunertaasa, anguniagaasa isumaasalu ingerlaavartumik saqqummiuttarnissaat, isumassarsianik- isummersuutinillu oqallissaarutissatut tapertalerlugu.

Malittarisassanik allannguutissatut siunnersuutit taamaallaat akuerineqarsinnaapput taaseqataasinnaallutik ataatsimeersuartut tamarmiusut 2/3-iisa isumaqatigippatigit.

Malittarisassat Sisimiuni ulloq 27. Januar 2013 akuersissutigineqartut taarserlugit malittarisassat nutaat akuersissutigineqarlutillu ataatsimeersuarnermi atortuulersinneqarput.

Scroll to Top