OM IA

Hovedformål

INUIT ATAQATIGIIT’s formål er opnåelse af selvstændighed for Grønland, økonomisk såvel som folkeretligt. Landets politiske og økonomiske udvikling skal være bæredygtigt menneskeligt, socialt og miljømæssigt og tage udgangspunkt i vores grønlandske kultur. Samfundet og dets institutioner opbygges på demokratiske principper og værdier og under respekt for de universelle menneskerettigheder. Det skal sikres, at værdier skabt i samfundet kommer hele samfundet til gode. Den gensidige respekt, ligestilling, lighed og social solidaritet med hinanden er grundlaget for partiets politiske arbejde.

Vedtægter

Hovedbestyrelsen

Lokalafdelinger

Tidligere- og nuværende formand

Scroll til toppen