Ilaasortaanerit ima ingerlasarpoq

IA.GL-MI ATUINERMI PIUMASAQAATIT MALERUAGASSALLU

Ilaasortaanerit ima ingerlasarpoq:

Pisinissamut pisussaaffeqarsimaguit atoreerukkut sukkulluunniit ilaasortaanerit unitsissinnaavat. Tamatigut ulluni 14-ni peqqissimisinnaatitaavutit ilaasortaanermut akileereernerpit kingorna.

Ilaasortaanerit

Ilaasortatut uangutsinni ilaasortaanerit naapertorlugu ukioq kaajallallugu ilaasortaassaatit aallarnerfigalugu januaarip ulluisa aallaqqaataat ukiumi pineqartumi. Sukkulluunniit ilaasortaajunnaarsinnaavutit “min konto” aqqutigalugu.

Akiliinerup kingorna kvittering-imik uppernarsaammik akiliinermut nassinneqartassaatit mail aqqutigalugu.

Ilaasortaajunnaarneq

Ilaasortaanerit kipisinnaavat mailerfigaluta uunnga: ia@ia.gl imaluunniit nittartakkatsinnut iserlutit ilaasortaajunnaarsinnaavutit atorlugu “min konto”.  Ilaasortaajunnaarsimaguit ilaasortaanermut akiliutip akilereernerata kingorna, piffissaq ilaasortaaffissatut akilersimasat atuutinnassaaq, utertinneqarsinnaananilu.

Akiliisimanngikkuit imaluunniit ilaasortaanermut akiliutivit tiguneqarsimasinnaannginnerata pisussaatinngilaatit akiliinngitsuussallutit aamma taamaattumik akiliisimannginnerit ilaasortaajunnaarnertut naatsorsuunneqarsinnaanngilaq.

Akiliineq

Ilaasortaanermut akileerngaarnerni akiliutit atussavat, tamatuma kingorna ilaasortaanermut akiliut ingerlaannaq kortit atorlugu PBS-ilu aqqutigalugu kontunnit peerneqartassaaq “min konto” aqqutigalugu nammineq ilaasortaajunnaarniarlutit nalunaarnissavit tungaanut imaluunniit ilaasortaajunnaarnerit nalunaarutigalugu uunga malilernissavit tungaanut: ia@ia.gl.

Ilaasortaanerit nutartertassaaq automatisk-imik, ilaasortaanermut akiliut korterniik peerneqartassapput.

Nutaamik koortitaarsimaguit koortitoqqat atorunnaarsimallugu, taava akiliisissinnaanavianngilatsigit automatisk-imik, nammineerlutit “min konto” nittartagatsinniittoq aqqutigalugu nutartertariaqassavat koorti nutaaq atulersimasat atolugu, akileeqqinnialeruit automatisk-imik koorti nutaaq atorsinnaanngorniassammat.

Ilaasortaanermut aki tassaavoq DKK 50,- umiumut.

Allannguutit aamma nangaassuteqarnerit

Akit allanngornerit aamma ilaasortaanermut piumasaqaatit allanngornerit nangaassuteqarnermut tunngaviusarput. Immitsinnut pisussaaffeqartippugut pisiniarnerit akuerissallugu. Piniarneq itigartinneqarsinnaavoq ia.gl-mut akiliinissamut isumaqatigiissutigisimasatit sumiginnarsimagukkit ukiup kingulliup ingerlanerani. Allannguinissamut siumoortumik nalunaaruteqarnerit,  akit qaffannissaat pillugu nalunaaruteqarnerit ilanngullugit, nittartakkatsinni immikkut, emailikkut / akiliiffissanut piffissaliussat atorlugit nalunaarutigineqartarput.

Peqqissimisinnaatitaaneq

Tunngavilersuutitaqanngitsumik isumaqatigiissutigeriikkat peqqissimissutigalugu nalunaarutigisinnaavat ullut 14-t iluanni. Peqqissimisinnaatitaaneq qaangiuttarpoq ilaasortaanermut akileereernerniit ullut 14-t qaangiukkaangata. Isumaqatigiissut unitsiinnarusukkukku peqqissiminerit uangutsinnut nalunaarutigissavat.

Paasissutissat inummut tunngasut atorneqartarneri

Paasissutissat inummut tunngasut isertuunneqartarput  toqqorluarneqartarlutillu inatsisit atuuttut naapertorlugit.  Sukkulluunniit paasissutissat ilinnut tunngasut alakkarsinnaavatit iluarsillugillu ia.gl-mut saaffiginninnikkut. Paasissutissat atorneqartarput ilaasortaanerpit aqunneqarneranut, inniminniinerni, akiliinerni aamma unammisitsinerni kiisalu oqarasuaat, allakkat, email sms-iluunniit atorlugit  paasissutissiinerni pilerisaarinerniluunniit, soorunami inatsistit atuuttut periarfissiinerisa iluanni. Paasissutissanik, neqeroorutinik, iluaqutissanik aamma suliniutinik ia.gl-meersunik atuerusunngikkuit, paasissutissat ilinnut tunngasut allanngortissinnaavatit ia.gl-mi Kiffartuussivimmut saaffiginnillutit imaluunniit ia.gl-mi “Min konto” atorlugu.

Scroll to Top