Kommuneqarfik Sermersooq

KOMMUNEQAFIK SERMERSUUMI KOMMUNALBESTYRELSEMI ILAASORTAT

Avaaraq Olsen

Borgmesteri

Harald Bianco

Ilaasortaq

INGE OLSVIG BRANDT

Ilaasortaq

JUAAKA LYBERTH

Ilaasortaq

NAYA-SOPHIA LYBERTH

Ilaasortaq
Uju

Uju Petersen

Ilaasortaq

CHARLOTTE LUDVIGSEN

Ilaasortaq

Lone Rosengreen Pedersen

Ilaasortaq

Malittarisassat

Siulersuisuuneerit

Immikkoortortaqarfiit

Siulittaasuusimasut Siulittaasorlu

Allattoqarfik

IA Tapersersoruk

Ilaasortanngorit

Inuit ataqatigiit anguniagaannut siunertaanullu tapersersuerusuttut immikkoortortaqarfinnut ilaasortanngorsinnaapput. Periarfissat aamma ilagaat tapersersuiinnarluni ilaasortaanissaq.

Scroll to Top