Imm. 150, 151, 152, 157, 158 & 159 ataatsikkut 10. november 2015 Inatsisartuni ataatsikkut suliarineqartussatut siunnersuutaavoq.


IMM. 150 – Siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Namminersorlutik Oqartussat akuersissutigissagaat Nunarsuarmioqatigiit ataatsimoorussamik isumaqatigiissutaat radioaktiviusut ikummatikut aamma radioaktiviusut eqqagassat isumannaatsumik isumagineqartarnissaat pillugit. (Eqqagassalerinermut isumaqatigiissut)

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Ikummatissat atorsimasat aamma eqqakkat radioaktiviusut isumannaatsumik isumagineqartarneri pillugit nunat tamalaani ataatsimoorussatut isumaqatigiissutip eqikkarnera (Eqqakkanut isumaqatigiissut) 

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Nunarsuarmioqatigiit ataatsimoorussamik isumaqatigiissutaat, isumannaatsumik atomip nukinganik ikummatikut aamma eqqagassat radioaktiviusut isumagineqartarnissaat pillugu. (Eqqagassalerinermut isumaqatigiissut) – NUTSERNEQARSIMANNGILAQ

Siunnersuummut ilanngussaq 2-1 – FÆLLES KONVENTION om sikker behandling af brugt brændsel og radioaktivt affald – QALLUNAATUT
Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


IMM. 151 – Uunga siunnersuut: Atomip nukinganik pissuteqartumik ajutoortoqartillugu imaluunniit qinngornernik ulorianartunik pissuteqartumik ajornartorsiortoqalersillugu ikiuunnissaq pillugu IAEA-imi nunani tamalaani isumaqatigiissummut (Ikiuunnissamut nunani tamalaani isumaqatigiissut) Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Atomip nukinganik pissuteqartumik ajutoortoqartillugu imaluunniit qinngornernik ulorianartunik pissuteqartumik ajornartorsiortoqalersillugu ikiuunnissaq pillugu Det Internationale Atomenergiagentur-imi nunani tamalaani isumaqatigiissutip naalisarnera

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Atomip nukinganik pissuteqartumik ajutoortoqartillugu imaluunniit qinngornernik ulorianartunik pissuteqartumik ajornartorsiortoqalersillugu ikiuunnissaq pillugu IAEA-imi nunani tamalaani isumaqatigiissut (Ikiuunnissamut nunani tamalaani isumaqatigiissut) – NUTSERNEQARSIMANNGILAQ

Siunnersuummut ilanngussaq 2-1 – Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde – QALLUNAATUT

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


IMM. 152 – Siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Namminersorlutik Oqartussat akuersissutigigaat Atom-ip nukinganik sakkoqarluni pinerliiniartoqartarneranut akiunermut Nunarsuarmioqatigiit isumaqatigiissutaat.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Atomip nukinganik qunusiarinninnikkut anguniaqarnerup akiorneqarnissaa pillugu nunat tamalaani isumaqatigiissutip 13. april 2005-imeersup eqikkarnera

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Atom-ip nukinganik sakkoqarluni pinerliiniartoqartarneranut akiunermut Nunarsuarmioqatigiit isumaqatigiissutaat – NUTSERNEQARSIMANNGILAQ

Siunnersuummut ilanngussaq 2-1 – Bekendtgørelse af international konvention af 13. april 2005 til bekæmpelse af nuklear terrorisme – QALLUNAATUT

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


IMM. 157 – Siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Namminersorlutik Oqartussat akuersissutigissagaat International Labour Organization – ILO -p isumaqatigiissutaa nr. 115, sulisartut qinngornernut ingerlaartunut (ioniserende) illersorneqarnissaat pillugu isumaqatigiissutaasoq akuersissutigineqassasoq.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Qinngornernut ioniseriisunut sulisartut illersornissaat pillugit ILO-mi isumaqatigiissut nr. 115-ip eqikkarnera

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Konventionen nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling – QALLUNAATUT

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


IMM. 158 – Uunga siunnersuut: IAEA-imi atomip nukinganit atortussianik inissisimaffiini isumannaarinissaq pillugu nunani tamalaani isumaqatigiissummut allannguummut Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Atomip nukinganit atortussianik inissisimaffiini isumannaarinissaq pillugu Det Internationale Atomenergiagentur-imi nunani tamalaani isumaqatigiissutip naalisarnera

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Allanngugaq – IAEA-imi atomip nukinganik atortussianik aamma atomip nukinganik nukissiorfinnik inissisimaffiini isumannaarinissaq pillugu nunani tamalaani isumaqatigiissut – TULUTTUT

Siunnersuummut ilanngussaq 3 – Paasissutissanik ataatsimut nalunaarsuineq IAEA-imi atomip nukinganik atortussianik aamma atomip nukinganit ingerlatsiviit tigussaasumik illersuinissaq pillugit isumaqatigiissutaata allanngortinneqarnera – QALLUNAATUT

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


IMM. 159 – Uunga siunnersuut: Atomip nukinganut isumannaallisaaneq pillugu IAEA-imi nunani tamalaani isumaqatigiissummut Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Det Internationale Atomenergiagentur-imi atomip nukinganut isumannaallisaaneq pillugu nunani tamalaani isumaqatigiissutip naalisarnera

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Atomip nukinganut isumannaallisaaneq pillugu IAEA-imi nunani tamalaani isumaqatigiissutNUTSERNEQARSIMANNGILAQ

Siunnersuummut ilanngussaq 2-1 – Konventionen om nuklear sikkerned – QALLUNAATUT

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


 

IMM. 17 – Qinngornerit ioninngortitsisartut pillugit aamma qinngornernut illersuuteqarnissaq pillugu Inatsisartut Inatsisaannut nr. x, ulloq xx. xx 2015-imeersumut siunnersuut.

Inatsisissatut siunnersuut

Inatsisissatut siunnersuummut oqaaseqaatit

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut

Siullermeerinninnermi Siumut, Atassut Demokraatillu ataatsimut oqaaseqaataat

Siullermeerinninnermi Inuit Ataqatigiit oqaaseqaataat Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Ataatsimiititaliamut innersuunneqartoq

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0