Urani pillugu Inatsisartut ukiakkut 2015 suliaat

Imm. 150, 151, 152, 157, 158 & 159 ataatsikkut 10. november 2015 Inatsisartuni ataatsikkut suliarineqartussatut siunnersuutaavoq.


IMM. 150 – Siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Namminersorlutik Oqartussat akuersissutigissagaat Nunarsuarmioqatigiit ataatsimoorussamik isumaqatigiissutaat radioaktiviusut ikummatikut aamma radioaktiviusut eqqagassat isumannaatsumik isumagineqartarnissaat pillugit. (Eqqagassalerinermut isumaqatigiissut)

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Ikummatissat atorsimasat aamma eqqakkat radioaktiviusut isumannaatsumik isumagineqartarneri pillugit nunat tamalaani ataatsimoorussatut isumaqatigiissutip eqikkarnera (Eqqakkanut isumaqatigiissut) 

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Nunarsuarmioqatigiit ataatsimoorussamik isumaqatigiissutaat, isumannaatsumik atomip nukinganik ikummatikut aamma eqqagassat radioaktiviusut isumagineqartarnissaat pillugu. (Eqqagassalerinermut isumaqatigiissut) – NUTSERNEQARSIMANNGILAQ

Siunnersuummut ilanngussaq 2-1 – FÆLLES KONVENTION om sikker behandling af brugt brændsel og radioaktivt affald – QALLUNAATUT
Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


IMM. 151 – Uunga siunnersuut: Atomip nukinganik pissuteqartumik ajutoortoqartillugu imaluunniit qinngornernik ulorianartunik pissuteqartumik ajornartorsiortoqalersillugu ikiuunnissaq pillugu IAEA-imi nunani tamalaani isumaqatigiissummut (Ikiuunnissamut nunani tamalaani isumaqatigiissut) Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Atomip nukinganik pissuteqartumik ajutoortoqartillugu imaluunniit qinngornernik ulorianartunik pissuteqartumik ajornartorsiortoqalersillugu ikiuunnissaq pillugu Det Internationale Atomenergiagentur-imi nunani tamalaani isumaqatigiissutip naalisarnera

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Atomip nukinganik pissuteqartumik ajutoortoqartillugu imaluunniit qinngornernik ulorianartunik pissuteqartumik ajornartorsiortoqalersillugu ikiuunnissaq pillugu IAEA-imi nunani tamalaani isumaqatigiissut (Ikiuunnissamut nunani tamalaani isumaqatigiissut) – NUTSERNEQARSIMANNGILAQ

Siunnersuummut ilanngussaq 2-1 – Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde – QALLUNAATUT

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


IMM. 152 – Siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Namminersorlutik Oqartussat akuersissutigigaat Atom-ip nukinganik sakkoqarluni pinerliiniartoqartarneranut akiunermut Nunarsuarmioqatigiit isumaqatigiissutaat.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Atomip nukinganik qunusiarinninnikkut anguniaqarnerup akiorneqarnissaa pillugu nunat tamalaani isumaqatigiissutip 13. april 2005-imeersup eqikkarnera

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Atom-ip nukinganik sakkoqarluni pinerliiniartoqartarneranut akiunermut Nunarsuarmioqatigiit isumaqatigiissutaat – NUTSERNEQARSIMANNGILAQ

Siunnersuummut ilanngussaq 2-1 – Bekendtgørelse af international konvention af 13. april 2005 til bekæmpelse af nuklear terrorisme – QALLUNAATUT

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


IMM. 157 – Siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Namminersorlutik Oqartussat akuersissutigissagaat International Labour Organization – ILO -p isumaqatigiissutaa nr. 115, sulisartut qinngornernut ingerlaartunut (ioniserende) illersorneqarnissaat pillugu isumaqatigiissutaasoq akuersissutigineqassasoq.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Qinngornernut ioniseriisunut sulisartut illersornissaat pillugit ILO-mi isumaqatigiissut nr. 115-ip eqikkarnera

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Konventionen nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling – QALLUNAATUT

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


IMM. 158 – Uunga siunnersuut: IAEA-imi atomip nukinganit atortussianik inissisimaffiini isumannaarinissaq pillugu nunani tamalaani isumaqatigiissummut allannguummut Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Atomip nukinganit atortussianik inissisimaffiini isumannaarinissaq pillugu Det Internationale Atomenergiagentur-imi nunani tamalaani isumaqatigiissutip naalisarnera

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Allanngugaq – IAEA-imi atomip nukinganik atortussianik aamma atomip nukinganik nukissiorfinnik inissisimaffiini isumannaarinissaq pillugu nunani tamalaani isumaqatigiissut – TULUTTUT

Siunnersuummut ilanngussaq 3 – Paasissutissanik ataatsimut nalunaarsuineq IAEA-imi atomip nukinganik atortussianik aamma atomip nukinganit ingerlatsiviit tigussaasumik illersuinissaq pillugit isumaqatigiissutaata allanngortinneqarnera – QALLUNAATUT

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


IMM. 159 – Uunga siunnersuut: Atomip nukinganut isumannaallisaaneq pillugu IAEA-imi nunani tamalaani isumaqatigiissummut Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut

Siunnersuummut ilanngussaq 1 – Det Internationale Atomenergiagentur-imi atomip nukinganut isumannaallisaaneq pillugu nunani tamalaani isumaqatigiissutip naalisarnera

Siunnersuummut ilanngussaq 2 – Atomip nukinganut isumannaallisaaneq pillugu IAEA-imi nunani tamalaani isumaqatigiissutNUTSERNEQARSIMANNGILAQ

Siunnersuummut ilanngussaq 2-1 – Konventionen om nuklear sikkerned – QALLUNAATUT

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut


 

IMM. 17 – Qinngornerit ioninngortitsisartut pillugit aamma qinngornernut illersuuteqarnissaq pillugu Inatsisartut Inatsisaannut nr. x, ulloq xx. xx 2015-imeersumut siunnersuut.

Inatsisissatut siunnersuut

Inatsisissatut siunnersuummut oqaaseqaatit

Siullermeerinninnermi saqqummiussissut

Siullermeerinninnermi Siumut, Atassut Demokraatillu ataatsimut oqaaseqaataat

Siullermeerinninnermi Inuit Ataqatigiit oqaaseqaataat Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Ataatsimiititaliamut innersuunneqartoq

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Postboks 321, 3900 Nuuk
tlf.nr: (+299) 323 702
Fax: (+299) 321 321
Website: https://www.ia.gl
Email: ia@ia.gl
www.facebook.com/ataqatigiit
www.twitter.com/IAtaqatigiit

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 323702
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: https://www.ia.gl
Email: ia@ia.gl