• Ataatsimeersuarnermi naalakkersuinikkut anguniagassatut aalajangiussat piviusunngortinniarnissaat
  Hovedsekretæren har til opgave at få generalforsamlingens vedtagne politiske mål realiseret

 • Naalakkersuinikkut pisunik malinnaaneq, nalilersuineq iliuuseqarnissanullu tinnersaaneq
  Hovedsekretæren følger og vurderer den politiske udvikling og skal på den baggrund opfordre til relevante reaktioner

 • Allattaaneq toqqaannartumik Inuit Ataqatigiit Kattuffianni (IAK) ulluinnarni aqutsisut suliakkiissutaannut akisussaavoq
  Hovedsekretæren er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der bliver afstukket af forretningsudvalget for Inuit Ataqatigiit Kattuffiat (IAK)

 • IAK‑p siulersuisuunerisa ulluinnarnilu aqutsisuisa ataatsimiinneranni allattaasassaaq imaqarniliortuullunilu
  Hovedsekretæren fungerer som sekretær og referent under møder i IAK’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg
 • Allaffeqarfiup ulluinnarni ingerlanneqarnera pisortaaffigissavaa suleqatillu peqatigalugit pitsaasumik aqunnissaa isumagissavaa
  Hovedsekretæren er den daglige leder af sekretariatet og skal sammen med de øvrige medarbejdere sikre kvaliteten af sekretariatets funktioner
 • Suliassanik agguataarineq naammassineqarnissaannillu qulakkeerineq
  Hovedsekretæren sikrer fordelingen og fuldførelsen af arbejdsopgaverne

 • Ilinniartoqarnerup pitsaasumik nakkutigineqarluni naammassineqarnissaa
  Hovedsekretæren er ansvarlig for god supervision og en tilfredsstillende benyttelse af praktikanter

 • Kattuffiup immikkoortoqarfiinut attaveqarneq nukittorsaanerlu
  Hovedsekretæren varetager kontakten til og styrkelsen af lokalafdelingerne

 • Naalakkersuisunut, Inatsisartunut ilaasortanut partiimi siunnersortit peqatigalugit suleqateqarnerup ataavartuunissaa isumagissavaa
  Hovedsekretæren skal sammen med partirådgiverne sikre kontinuiteten i samarbejdet med medlemmerne af Naalakkersuisut og Inatsisartut

 • Kommuunini nunaqarfinnilu aqutsisuni ilaasortanut attaveqaataassaaq siunnersuisarlunilu
  Hovedsekretæren er kontaktled og rådgiver i forhold til medlemmer af kommunalbestyrelserne og bygdebestyrelserne

 • Naalakkersuinikkut suleqatinut attaveqarnerup patajaatsumik ingerlanissaa isumagisarissavaa
  Hovedsekretæren sikrer et holdbart samarbejde med samarbejdspartnerne i koalitionen

 • Kattuffinnut, partiinut suleqatinullu allanut attaveqarneq
  Hovedsekretæren varetager kontakten til organisationerne, partierne og andre samarbejdspartnere

 • Tusagassiortunut innuttaasunullu attaveqaataaneq
  Hovedsekretæren skal fungere som bindeled til medierne og befolkningen

 • Partiip nunanut allanut tunngatillugu pisussaaffii nakkutigalugit isumagissavai
  Hovedsekretæren varetager og sikrer overholdelsen af partiets internationale forpligtelser

 • Inatsisartunut ilaasortat paasisassarsiorlutik angalaniartut kiffartuullugillu peqataaffigisarsinnaavai
  Hovedsekretæren kan deltage i serviceringen af medlemmer af Inatsisartut i forbindelse med deres studierejser

 • Qinersinerni tamani qitiusumik ataqatigiissaarineq
  Hovedsekretæren fungerer som den centrale koordinator ved alle valghandlinger

 • Ulluinnarni aningaasatigut nalunaarsuinerit aningaasallu ingerlaarnerat, ulluinnarni aqutsisut sinnerlugit qanimullu suleqatigalugit akisussaaffigalugu ingerlatissavaa.
  Hovedsekretæren skal på vegne af og i tæt samarbejde med forretningsudvalget være ansvarlig for bogholderiet og den daglige styring af de økonomiske transaktioner.
 • Ataatsimeersuarnermi naalakkersuinikkut anguniagassatut aalajangiussat piviusunngortinniarnissaat
  Hovedsekretæren har til opgave at få generalforsamlingens vedtagne politiske mål realiseret

 • Naalakkersuinikkut pisunik malinnaaneq, nalilersuineq iliuuseqarnissanullu tinnersaaneq
  Hovedsekretæren følger og vurderer den politiske udvikling og skal på den baggrund opfordre til relevante reaktioner

 • Allattaaneq toqqaannartumik Inuit Ataqatigiit Kattuffianni (IAK) ulluinnarni aqutsisut suliakkiissutaannut akisussaavoq
  Hovedsekretæren er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der bliver afstukket af forretningsudvalget for Inuit Ataqatigiit Kattuffiat (IAK)

 • IAK‑p siulersuisuunerisa ulluinnarnilu aqutsisuisa ataatsimiinneranni allattaasassaaq imaqarniliortuullunilu
  Hovedsekretæren fungerer som sekretær og referent under møder i IAK’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg
 • Allaffeqarfiup ulluinnarni ingerlanneqarnera pisortaaffigissavaa suleqatillu peqatigalugit pitsaasumik aqunnissaa isumagissavaa
  Hovedsekretæren er den daglige leder af sekretariatet og skal sammen med de øvrige medarbejdere sikre kvaliteten af sekretariatets funktioner
 • Suliassanik agguataarineq naammassineqarnissaannillu qulakkeerineq
  Hovedsekretæren sikrer fordelingen og fuldførelsen af arbejdsopgaverne

 • Ilinniartoqarnerup pitsaasumik nakkutigineqarluni naammassineqarnissaa
  Hovedsekretæren er ansvarlig for god supervision og en tilfredsstillende benyttelse af praktikanter

 • Kattuffiup immikkoortoqarfiinut attaveqarneq nukittorsaanerlu
  Hovedsekretæren varetager kontakten til og styrkelsen af lokalafdelingerne

 • Naalakkersuisunut, Inatsisartunut ilaasortanut partiimi siunnersortit peqatigalugit suleqateqarnerup ataavartuunissaa isumagissavaa
  Hovedsekretæren skal sammen med partirådgiverne sikre kontinuiteten i samarbejdet med medlemmerne af Naalakkersuisut og Inatsisartut

 • Kommuunini nunaqarfinnilu aqutsisuni ilaasortanut attaveqaataassaaq siunnersuisarlunilu
  Hovedsekretæren er kontaktled og rådgiver i forhold til medlemmer af kommunalbestyrelserne og bygdebestyrelserne

 • Naalakkersuinikkut suleqatinut attaveqarnerup patajaatsumik ingerlanissaa isumagisarissavaa
  Hovedsekretæren sikrer et holdbart samarbejde med samarbejdspartnerne i koalitionen

 • Kattuffinnut, partiinut suleqatinullu allanut attaveqarneq
  Hovedsekretæren varetager kontakten til organisationerne, partierne og andre samarbejdspartnere

 • Tusagassiortunut innuttaasunullu attaveqaataaneq
  Hovedsekretæren skal fungere som bindeled til medierne og befolkningen

 • Partiip nunanut allanut tunngatillugu pisussaaffii nakkutigalugit isumagissavai
  Hovedsekretæren varetager og sikrer overholdelsen af partiets internationale forpligtelser

 • Inatsisartunut ilaasortat paasisassarsiorlutik angalaniartut kiffartuullugillu peqataaffigisarsinnaavai
  Hovedsekretæren kan deltage i serviceringen af medlemmer af Inatsisartut i forbindelse med deres studierejser

 • Qinersinerni tamani qitiusumik ataqatigiissaarineq
  Hovedsekretæren fungerer som den centrale koordinator ved alle valghandlinger

 • Ulluinnarni aningaasatigut nalunaarsuinerit aningaasallu ingerlaarnerat, ulluinnarni aqutsisut sinnerlugit qanimullu suleqatigalugit akisussaaffigalugu ingerlatissavaa.
  Hovedsekretæren skal på vegne af og i tæt samarbejde med forretningsudvalget være ansvarlig for bogholderiet og den daglige styring af de økonomiske transaktioner.