Af: Mimi Karlsen, Næstformand i Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg

Vores land må komme med en klar udmelding om arbejdet omkring Arktis og dets befolkning

Vi har alle set at USA har øget sin interesse for Arktis i betydeligt omfang.

Inuit Ataqatigiit mener at interessen for vores land også er et udtryk for interesse for Arktis. Vi anser USA’s udmelding om udtræden af Parisaftalen, samtidig med at fortælle om sin interesse for vores land, usammenhængende. Parisaftalen er en bindende aftale om fælles internationale indsatser mod klimaforandringer i FN-regi og dermed har en betydning for os der lever i Arktis.

Her i Arktis er klimaforandringerne mærkebare, hvorfor vi finder det naturligt, at stormagterne bør være naturlige deltagere i de fælles målsætninger for folk i Arktis samt den øvrige verden.

Hvis USA skal samarbejde om Arktis samt befolkningerne i Arktis, så er det ikke nok at øge repræsentationskontorerne; USA må også vise interesse og ansvar for de internationale initiativer der vedrører klima. Man skal forstå, at os som er oprindelige befolkning i Arktis, er beskyttet som oprindelige folk i FN.

Jeg opfordrer Naalakkersuisut, at de ved hver samtale med USA skal understrege, at Arktis har en befolkning, samt at vores land har medansvar over for det Arktiske fællesskab.

Venligst

Mimi Karlsen

Næstformand i Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg