Af: Aqqa Samuelsen, Orfører for sociale forhold og børn 

Vores ældre fortjener gode vilkår

Vi mener at der er overraskende ting i Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsens, udmeldinger i pressen omkring alderspensionen.

Borgere som har haft et hårdt fysisk arbejde og ydet et stort stykke arbejde for samfundet, skal kunne regne med at få en afslappet pensionisttilværelse. 

Fra Inuit Ataqatigiits side ser vi alderspensionen som en velfærdsydelse, som skal sikre at alle kan få et levegrundlag og dermed en tryg alderdom. 

Vi skal sætte et niveau for alderspensionen, som er værdig og som alle kan leve af. Vi må give muligheder for, at pensionen i højere grad kan sidestilles med de andre nordiske lande. Derfor arbejder Inuit Ataqatigiit for, at vi laver en ordning, så alle også for dem der ikke længere i arbejdsmarkedet modtage en grundpension som man kan leve af.

I ændringsforslaget til Inatsisartuts lov om alderspensionen som vi skal stemme om her i efteråret, vil der kun være forbedringer for de pensionister som tager arbejde, og der vil således ikke være mærkbare forbedringer for de pensionister som ikke længere i arbejdsmarkedet. 

På længere sigt giver forslaget ikke fordele for alle ældre. Derfor vil vi gerne opfordre Naalakkersuisut om at redegøre for deres målsætning for alderspensionen i denne valgperiode. Og hvis tilfældet er, at der mangles finansiering til disse forbedringer til de ældre, anmoder vi om at de må melde ærligt ud om dette til borgerne. 

Hos Inuit Ataqatigiit er vi ikke i tvivl om, at mange pensionister flytter fra vort land for at få bedre levevilkår, og dette medfører at vi mister de penge som disse borgere ellers kunne tilføre vores samfund, og dertil mister vi viden og familier bliver splittet ad. 

Der er mange enlige pensionister som vender hver en øre for at kunne klare sig. Som vi har meldt ud ifm. behandlingen af dette ændringsforslag til loven om alderspensionen, skeler vi for lidt til disse enlige pensionister. Derfor arbejder vi for at netop denne gruppe skal have bedre pensionsforhold. 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0