Naalakkersuisoq for Finanser ved efterhånden ikke hvem han skal give skylden.

Fejlen er hos Naalakkersuisut, Naalakkersuisut har ikke arbejdet efter forretningsordenen for Naalakkersuiut. Da Naalakkersuisoq for Finanser gik efter formanden for Inuit Ataqatigiit siger han derfor blot, at han har videregivet fortrolige oplysninger. En enkel person har ikke ansvaret for, hvad Finansudvalget skriver i sin betænkning.

Underskriverne af udvalgets betænkning er følgende: Hermann Berthelsen, Siumut, Karl Kristian Kruse, Siumut, Henrik Fleischer, Siumut, Randi V Evaldsen Demokraatit, Jens Napaattooq, Partii Naleraq, Mute Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit og Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit.

Tassami ataatsimiititaliami isumaliutissiissummi atsiortut tassaapput: Hermann Berthelsen Siumut, Karl Kristian Kruse Siumut, Henrik Fleischer Siumut, Randi V. Evaldsen Demokraatit, Jens Napaattooq Partii Naleraq, Múte Bourup Egede Inuit Ataqatigiit, aamma Peter Olsen Inuit Ataqatigiit.

Det er derfor det samlede Finansudvalg, der har godkendt teksten i redegørelsen og har offentliggjort det. Derfor kan Naalakkersuisoq for Finanser ikke mistænkeliggøre Múte Bourup Egede, ved alene at give ham ”ejerskab” til teksten. Dette er en urigtig mistænkeliggørelse, og det er at prøve at skabe mistillid til et enkelt medlem af Inatsisartut.

Naalakkersuisoq for Finanser, og resten af Naalakkersuisut, har overset Landstingslov nr. 6 af 13. maj 1993 om landsstyremedlemmers ansvarlighed, der har følgende ordlyd og som de ikke har fulgt:

§ 6. Et medlem af landsstyret idømmes en foranstaltning jf. § 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til landstingsloven om landstinget og landsstyret eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. l, finder tilsvarende anvendelse, såfremt et medlem af landsstyret giver landstinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under landstingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for landstingets bedømmelse af sagen.

Det er således, at de har fortiet en oplysning, der er af betydning for beslutningen for de punkter, der er fremlagt under forårssamlingen, nemlig at landskassens budget er kollapset. Som Naalakkersuisoq for Finanser siger, har budgettet nu er et underskud op til 461 mio. kr. Det er ærgerligt, at man ikke orienteret om et så stort underskud. Det er også ærgerligt, hvis Naalakkersuisut fastholder at fortie, og at de ikke hurtigst har orienteret. Dette er at fortie væsentlige oplysninger.

Man kan ikke give formanden for Inuit Ataqatigiit skylden, der arbejder samvittighedsfuldt og som opfordrer til, at man er påpasselig hvad angår samfundets midler. De oplysninger, der er givet, danner grundlag for Finansudvalgets offentliggjorte betænkning.

Jeg er meget forbavset over, at Demokraterne, der som støtteparti stadig har et ansvar, støtter op om Naalakkersuisoq for Finanser og koalitionen. Måden Naalakkersuisut arbejde på og arbejde for lovgiverne følger ikke bestemmelserne. Siumut, Demokraterne og Nunatta Qitornai har fuld ud ansvaret for nuværende status for økonomien, ved at flertallet tager beslutninger. Deres beslutninger har ført til tilstanden. Jeg skal dog pointere, at Inuit Ataqatigiit i stedet for kun at kritisere også vil deltage og være medansvarlige i arbejdet med at forhindre den kommende kollaps i samfundsøkonomien. Man nemlig ikke skal penge fra de grønlandske borgeres ”lommer”.

Naalakkersuisoq for Finanser og resten af Naalakkersuisut har i denne sag ikke sikret efterlevelse af bestemmelsen om, at man ikke må fortie væsentlige oplysninger. Naalakkersuisut har ikke gjort alvor af, at vi alle under valgkampen sagde, at vi vil arbejde åbent og ansvarsfuldt. Dette skal ikke føre til, at Naalakkersuisut giver andre folkevalgte skylden, og jeg mener, at dette dokumenterer, at Naalakkersuisoq for Finanser ikke har opdaget tingenes tilstand, som han kunne have opdaget ved undersøge tingene grundigt.

Inuit Ataqatigiit skal opfordre til, at vi arbejder grundigt og åbent. Vi vil være med til at forhindre, at Grønlands økonomi kollapser. Det haster med at løse ansvarsområdet, som Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Finanser har varetaget mangelfuldt og i hemmelighed. Lad os samarbejde om at løse denne alvorlige tingenes tilstand, og for at det ikke skal gentage sig vil Inuit Ataqatigiit sørge for at de folkevalgte samarbejder ansvarfuldt.

Inuit Ataqatigiit

Politisk ordfører

Aqqaluaq B. Egede