Skrevet af: Aqqa Samuelsen, ordfører for social- og børneområdet.

Vi værdsætter kvindernes indsats for at løfte samfundet

8. marts er kvindernes internationale kampdag. Kvindernes internationale kampdag er en årlig tilbagevendende kampdag, hvor kvindernes kamp for politisk og ligestillingsmæssig indflydelse markeres.

Inuit Ataqatigiit har siden stiftelsen af bevægelsen haft ligestilling mellem mænd og kvinder som et af partiets allerhøjeste mærkesager. Vi har indtil dato opnået store resultater, især hvad angår lovgivningsmæssige resultater samt resultater i folks almindelige daglige liv, men det kan være endnu bedre.

Det er vigtigt at påminde generationerne om hvorfor kvinderne fik deres kampdag.

Desværre oplever vi at mange kvinder rundt omkring i verden bliver undertrykt og bliver udsat for forskelsbehandling, og vi skal bruge alle vore kræfter på at ændre disse forhold.

I vores land har kvinderne betydningsfulde samfundsroller. Vi skal som samfund værdsætte at kvinderne er med til at løfte samfundet.

Det er vigtigt at vi i vores samfund skaber plads til alle. Vi kan ikke undvære, at såvel mænd som kvinder skal have lige vilkår – både gennem lovgivningen såvel dagligdagen.

Under vores bestræbelser for at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder i samfundet samt i vores daglige liv i samfundet, må vi mænd værdsætte at arbejde på lige fod med kvinderne. Kvinderne er de nærmeste samarbejdspartnere i vores arbejde for samfundets opretholdelse.

Vi har stadigvæk noget at kæmpe om

Selv om de sager som kvinderne har kæmpet for i dag, er opnået, er der stadigvæk noget at kæmpe om.

Hvad angår kvinders og mænds indkomster er der stadigvæk ulighed. I følge Grønlands Statistiks beregninger fra 2016, har kvinderne en gennemsnitlig indkomst på 182.990 kr., mens mænds gennemsnitlig indkomst ligger på 261.164 kr. Mænds gennemsnitlig indkomst er 43 procent højere end kvinders gennemsnitlige indkomst. 61 procent af kvinderne er ansat inden for det offentlige, mens tallet for mænd ligger på 24 procent. Det er interessant at drøfte hvordan vi kan gøre fangererhvervet, fiskerierhvervet, landbrugserhvervet, byggefagene og råstofområdet mere tiltrækkende for kvinder, idet kun ganske få kvinder er beskæftiget i disse fag.

Vi har brug for kvinderne i det politiske arbejde

Det kan konstateres at der er færre kvinder end mænd i det politiske liv. 34 procent af medlemmerne i de 5 kommunalbestyrelser er kvinder, og hvad angår bygdebestyrelser der tegner kvinderne 25 procent af medlemmerne.

I Inatsisartut er 35 procent af medlemmerne kvinder.

Desuagtet tegner to stærke kvinder 100 procent af vores folketingsmedlemmer. Vores repræsentanter i Folketinget viser godt eksempel til forfølgelse i samfundet, og vi skal værdsætte deres medvirken til at løfte samfundet.

Det kan også bemærkes, at 3 ud af 5 borgmesterposter tegnes af kvinderne. Disse 3 borgmestre er stærke kvinder, som har god ledelse og gode levevilkår som mærkesager.

Kvinderne har stærke positioner i det politiske liv. Kvinders syn på stærk politisk ledelse, gode levevilkår i samfundet samt deres forståelse af udviklingen ligger på et højt niveau. Derfor har vi brug for kvinderne i det politiske arbejde. Vi ønsker at opfordre kvinderne til at stå frem og søge politiske poster i de kommende valg til folketinget samt andre hverv.

Vi skal bekæmpe volden

Afslutningsvis er det vigtigt at se på kvindernes vilkår i vores samfund. Vold og seksuelle krænkelser mod piger og kvinder ligger på uanstændigt højt niveau. Vi vil under ingen omstændigheder acceptere disse forhold. Inuit Ataqatigiit vil være med til at samarbejde om at fremme kvinders levevilkår. Her kan vi ikke komme uden om, at have fokus på og støtte de forskellige organisationer og institutioner, såsom Nunatsinni Qimarnguiit, familiecentre, Qaammaavik i Aasiaat og ikke mindst landsdækkende krisecenter og behandlingssted Illernit i Qeqertarsuaq som er med til at løfte et stort indsats for at forbedre unge pigers og kvinders levevilkår, hvor vi vil være med til at sikre bedt mulige rammer til disse.

Vi er glade for, at der i går kom en melding om, at man i Nuuk ville oprette et krisecenter, hvor man også vil opkvalificere i indsatser mod vold. Inuit Ataqatigiit ønsker at benytte anledningen til at takke alle dem der gør en indsats mod vold og for mere ligestilling i samfundet.

Inuit Ataqatigiit ønsker kvinderne en god kampdag.