Kunst og kultur er ikke bare godt for os alle i hverdagen – det er også en livslinje tilbage til vores kulturarv og vores traditioner – samtidig med at det peger ud i fremtiden og åbner mod verden.

Når vi så intenst drøfter selvstændighed, sprog og kulturel identitet – så må en offensiv og ambitiøs kulturpolitik være en hjørnesten i udviklingen af fremtidens Grønland. Vi har så mange unge talenter – inden for musik, film, litteratur osv. at det giver håb for fremtiden. Men jeg tror på, at vi kan skabe endnu bedre rammer. Og det bør vi gøre af mange grunde. Landets gæster og turister nyder nemlig også godt af vores rige kultur- og kunstliv.

Der bør derfor laves en mere målrettet strategi for udviklingen af kunst, kunsthåndværk, vores kulturliv og kunstuddannelser i de kommende år. Kultur skaber liv og ønsker vi at styrke vores samfund, så skal kultur prioriteres højere. Hvis vi skal være flere i samfundet, så er kultur en vigtig hjørnesten. Kultur skal også ses som et erhverv, der skaber beskæftigelse, så vi skal arbejde for at styrke kulturen og blive bedre til at finde samfinansiering med f.eks. fonde til flere kultur tilbud til borgerne. Grundlæggende mener vi i Inuit Ataqatigiit, for det første, at det skal gøre lettere at kunne komme til at arbejde med sin kunst eller kulturelle produktion. For det andet, at borgerne skal have lettere adgang til at møde kunst, kultur og vores kulturelle arv i hverdagen. Og endelig skal vi sikre det vigtige møde mellem børn og unge – og kunsten og kulturen. Det betyder helt vanvittig meget for vores indre liv – og det vil være en gave for livet.

Et rigt kulturliv er vigtigt for os som folk. Det er en del af vores nation-building. Vi skal sikre gode og kreativitetsfremmende rammer for ikke mindst de unge – steder hvor man kan øve og spille sin musik, steder man kan udstille og steder hvor man kan skabe billeder og film og lyd. Vi har så mange talentfulde unge, som finder identitet og retning i deres liv gennem kunsten. Dét skal vi understøtte, for det kan aldrig komme dårligt tilbage.

Konkret foreslår Inuit Ataqatigiit:

 • National kunst- og kulturstrategi – i samarbejde med kommunerne
 • Medtænk små scener, øvelokaler, udstillingsfaciliteter, filmstudier mv. i anlægsprojekter på skoler, biblioteker, kulturhuse mv. så lokale får lettere adgang til at prøve talentet af.
 • Styrk de offentlige myndigheders og institutioners efterspørgsel efter kunst og kultur: Til åbninger, til officielle begivenheder, til udsmykning af bygninger mv.
 • Styrk skuespilleruddannelsen på Grønlands Nationalteater – der bør etableres en 1-årig overbygningsuddannelse.
 • Etablér grundlaget for musikskoler i alle byer.
 • Grønland bør etablere rammerne for film- og forfatterskoler fx som sommerskoler og seminarer samt web-portal. Sommerskolerne kan fra år til år flytte fra by til by.
 • Skattestyrelsen skal komme med udspil til forenkling af skattereglerne for kunstnere og kunsthåndværkere, så færre havner i gældsproblemer
 • Etablering af en grønlandsk ophavsretslov der tager højde for nye medier og platforme.
 • Fornyelse af arbejdslegatlovgivningen med henblik på større og længerevarende legater
 • Samarbejde med bl.a. fonde om at styrke finansiering af grønlandske film, f.eks. igennem Arctic Indigenous Film Fund
 • Afsæt 1 % af budgettet ved nye offentlige bygninger til at indtænke kulturel udsmykning, som man kender det fra Færøerne

Sara Olsvig, formand, Inuit Ataqatigiit