For at få maksimeret udbytter af vores produkter samt for at sikre løbende produktudvikling, skal vi oprette forskningsbaseret uddannelse for fiskeforædling. 

Dagens fiskeproduktion er stærkt utilfredsstillende, idet vore gode fisk blot fryses ned og sælges til udlandet. For at øge værdi af den fisk vi eksporterer, skal vi åbne op for produktions- samt handelsuddannelser for fiskeriområdet. 

Vi køber emballage i stor stil fra udlandet, som medfører at pengene fosser ud af landet, men når vi opretter en forskningsbaseret uddannelse, kan vi opnå at lave hele produktionen af fisken her i landet og dermed skabe nye arbejdspladser i f.eks. emballageproduktion.  Vi har brug for folk med indgående viden om fiskeforædling og vi må bane vej for at uddanne disse selv.  

Denne uddannelse vil sikre, at viden om fiskeforædling forbliver her i landet og vi må samarbejde om at sikre dette på tværs af partiskel.

 

Andreas Geisler

Kandidat for Inuit Ataqatigiit

Formand for Inuit Ataqatigiits lokalafdeling i Paamiut