Der skal være en mere sammenhængende trafikstruktur i vort land. Men der er mange forhold der skal afdækkes i lovforslaget, for hvis vi gennemfører lovforslaget i hast uden at have belyst konsekvenserne nøje for befolkningen, resten af landet, arbejdskraften og ikke mindst de økonomiske konsekvenser, så kan dette have utilsigtede konsekvenser samfundet. 

Naalakkersuisutpartierne foreslår, at lovgivningen om lufthavnsprojekterne hastes igennem på endnu en ekstraordinær inatsisartutsamling i juli måned. Det vil vi ikke være med til fra Inuit Ataqatigiit. 

Under Inatsisartuts efterårssamling i 2015 var Inuit Ataqatigiit med til at vedtage den betænkning der ligger til grund for det forberedende arbejde for lufthavnsoprojekterne. Indstillingen som vi var med til at godkende lagde vægt på, at Naalakkersuisut skulle præsenterer troværdige og grundige oplysninger for Inatsisartut om trafikstrukturen i hele landet. 

Idet vi her taler om mange penge skal vi udføre arbejdet på det bedst mulige grundlag. Processen omkring fremsættelsen af dette lovforslag er forhastet, rodet og mangelfuld. Hvis vi uden at have modtaget fyldestgørende oplysninger og grundlag haster en beslutning igennem er vi bange for, at dette kan medføre katastrofale konsekvenser for vort land og dets befolkning. 

Indtil nu er der langt flere spørgsmål end svar. 

Ja, vi skal hurtigt fremkomme med en trafikløsning for hele landet, ja hele samfundet lider under besværlige trafikforhold. Vi ønsker lufthavnsudvidelserne i Nuuk og Ilulissat samt anlæggelsen af lufthavnen i Qaqortoq. Men vi kræver samtidig en grundighed som sikrer, at vi kender konsekvenserne og sikrer, at vi ikke forgælder vores land uhensigtsmæssigt. 

Vi ønsker at få belyst alle mulighederne samt de konsekvenser arbejdet kan afstedkomme. Derfor ønsker vi at behandle sagen uden hastværk og efter at have modtaget fyldestgørende oplysninger. 

 

Sara Olsvig

Formand for Inuit Ataqatigiit

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0