Da vi i Inuit Ataqatigiit arbejder på, at der anlægges en lufthavn i Qaqortoq har vi fremsendt et § 37 spørgsmål til Naalakkersuisoq for infrastruktur for at få en status på arbejdet.

Vi har i §37 spørgsmålet bedt Naalakkersuisut om hvornår testflyvninger planlægges at skulle blive gennemført, og ikke mindst har vi spurgt til status på arbejdet.

I november 2017 har partierne i kommunalbestyrelsen sammen med borgmesteren forespurgt Naalakkersuisut om planerne omkring lufthavne, og svaret var at man havde til hensigt at gennemføre forsøgsflyvningerne i løbet af 1 år.

Vi er nu i medio september, og efter hvad vi har erfaret, er forsøgene ikke er gennemført og end  ikke påbegyndt.

Hvis lufthavnen i Qaqortoq skal anlægges, mangler man at undersøge turbulens, og før disse er gennemført kan anlæggelsen ikke påbegyndes, da disse er afgørende for hvilken retning og placering af lufthavnen skal have. Med henvisning til det foreliggende tekniske krav, ønsker  Inuit Ataqatigiit anvise at der i oplægget fremsatte punkter om forundersøgelserne i Qaqortoq skal fuldendes, og ikke er anderledes end det af forrige års Naalakkersuisut svar partierne fra Kommune Kujalleq fik, så har vi svært ved at forstå borgmesterens voldsomme kritik af oplægget.

Vi arbejder alle for at sikre bedst mulig udvikling i Kommune Kujalleq, og hvis erhvervslivet skal videreudvikles i den rigtige retning, kan vi ikke komme udenom, at der i lighed med andre byer skal anlægges lufthavn til fastvingede fly i byen. Ikke mindst da erhvervsaktørerne indenfor turisme har behov for at der sker en udvikling.

Dette ansvar er Inuit Ataqatigiit ikke alene bevidst men finder det utrolig vigtigt, og vi arbejder derfor ihærdigt for at få en status for lufthavnsplanen. Inuit Ataqatigiit kan ikke acceptere den langsommelige proces, og vi arbejder ihærdigt for at der sker fremskridt i processen omkring lufthavnsplanen for Qaqortoq.

Jeg skal bruge anledningen til at opfordre borgmester Kiista P. Isaksen til, at henvende sig til sine partifæller for at få realiseret deres mangeårige løfte.

Da Grønland selv skal afholde omkostningerne af forundersøgelserne er bolden i Naalakkersuisut’s bord, og jeg skal af hele mit hjerte bede Naalakkersuisut om at afsætte midler til testflyvningerne, for at kunne sikre at vi allerede til efterårssamlingen i Inatsisartut kan have de nødvendige beslutningsgrundlag, Sydgrønland har jo ventet i mange år.

 

Medlem af Inatsisartut og kommunalbestyrelsesmedlem Kommune Kujalleq
Stine Egede, Inuit Ataqatigiit