Af: Mimi Karlsen, Næste formand for Inatsisartut Udenrigs-og sikkerhedspolitiske Udvalg

Vi må have en seriøs Naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse og Kirke

Inuit Ataqatigiit arbejder ihærdigt på sager der vedrører kultur, uddannelse og kirke i Inatsisartut. Desværre oplever vi, at disse områder ikke bliver prioriteret af Naalakkersuisut.

Det med Naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse og Kirke samtidig er Naalakkersuisoq for Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender anser vi som en direkte grund til at området er nedprioriteret. Udenrigs- og Sikkerhedsområdet er særdeles vigtigt område og vigtigheden vil stige fremadrettet.

Vores lands ønske om større indflydelse på udenrigs- og sikkerhedspolitikken skal behandles i tæt samarbejde med den danske regering. I forbindelse med opdateringen af den Arktiske strategi, skal det sikres at vores land får indflydelse i dette arbejde. Ja, der må være mange sager der kræver Naalakkersuisoq for Udenrigs- og Sikkerhedsanliggenders opmærksomhed.

Formanden for Naalakkersuisut må finde en anden løsning

Derfor må Formanden for Naalakkersuisut finde en anden løsning. Posten som Naalakkersuisoq for Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender må være en selvstændig post, hvorfor han må indsætte en anden som Naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse og Kirke. Dermed ville sager vedrørende kultur, uddannelse og kirke varetages seriøst af og med stor interesse af den siddende Naalakkersuisoq.

Alle arbejder for at fremme uddannelserne. Vi skal til stadighed arbejde for at højne resultaterne i folkeskolen. Der er ligeledes vigtige sager inden for kultur og kirke, idet disse højner åndeligheden i landet.

Uddannelse har et vigtigt element i optimismen for fremtiden

Vigtige sager skal behandles med den største seriøsitet. Vi har et politisk mål om, at 70 % af befolkningen i 2040 skal have en uddannelse inden de fylder 35 år. I Økonomisk Råds rapport kan man læse, at 44 % af landets befolkning har folkeskolen som det højeste uddannelse og de rapporterer, at såfremt indsatsen ikke bliver forøget, vil 2040 målet være svært at opnå. Vi kan altså ikke komme uden om at skulle udføre en forstærket koordineret indsats på uddannelsesområdet og denne indsats skal gøres så godt som vi overhovedet formår.  Inuit Ataqatigiit mener at en opprioritering af uddannelsesområdet har afgørende indflydelse på, om dette mål kan opnås.

Derfor må Formanden for Naalakkersuisut nøje overveje besættelsen af de enkelte Naalakkersuisut poster, således at der opnås bedst mulige resultater af indsatserne.