Vores eget initiativ til at deltage afgør hvad vores indflydelse er

 

Inuit Ataqatigiit noterer sig, at Formand for Inatsisartut, Hans Enoksen, giver udtryk for betænkelighed ved Inatsisartut´s deltagelse i Nordisk Råd og Vestnordisk Råd, hvor møder typisk afvikles om efteråret. Vi forstår, at betænkeligheden drejer sig om hvorvidt møder i disse råd om efteråret bør medføre mødefridage for Inatsisartut, og dertil hørende udgifter.

Inuit Ataqatigiit vil herigennem gøre opmærksom på, at Nordisk Råd og andre interparlamentariske samarbejdsfora fortsætter deres arbejde, uanset om Grønlands parlament er i samling eller ej. Alle nordiske parlamenter tilretter deres nationale mødeaktiviteter efter Nordisk Råds efterårsmøder. Inatsisartut har derfor ikke den mulighed for at påvirke hvornår de interparlamentariske samarbejdsfore afvikler deres møder.

For Inuit Ataqatigiit er det grundlæggende holdning, at det er vores eget initiativ til at deltage, der er det bærende for, hvad vores indflydelse er. Det er vigtigt for Inuit Ataqatigiit at Grønland ikke isolerer sig, også i forhold til deltagelse i Nordiske Råd og Vestnordisk Råd.

Det interparlamentariske samarbejde er vigtigt for at øge kendskab til Grønland, og til den politiske dagsorden, der berører emner, der kan involvere alle lande i Norden. Det interparlamentariske samarbejde er også vigtigt for os i Inatsisartut og dermed for landet, da vi herigennem opnår viden og etablerer samarbejdsrelationer til Norden, og den øvrige verden.

Det kan undre, at en Formand for Inatsisartut udtrykker holdninger, der har til mål at indskrænke Inatsisartut´s samarbejde med andre lande. Det er Inuit Ataqatigiit´s holdning, at en Formand for Inatsisartut tværtimod skal arbejde for at øge relationer til relevante samarbejdsorganer, også udenfor landet.

 

 

Med venlig hilsen

 

Sofia Geisler

 

Medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Den ene af de to medlemmer i Nordisk Råd pva Inatsisartut