Nytårsudtalelse

Af: Formand for Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede

Vi går mod lysere tider

Kære medborgere, kære børn, unge, voksne og ældre. 

Nu er årets mørkeste tid over. Lad lysets tilbagevenden og den stadigvæk kortere tid til sommerens opblomstring give hos alle et håb.

Lyset giver os alle fornyet håb. Når vi kikker tilbage til hvad vi har oplevet i den forgangne år, så husker vi gode dage og udfordrende dage, ting der er lykkes og som vi kan gøre endnu bedre her i det nye år.

Det nye år giver os både nye muligheder og håb og jeg ønsker dig og alle jer lykkebringende år.

En begivenhedsrig 2020

Hvis vi kikker tilbage til det forgangne år, får vi helt sikkert mange erindringer op på nethinden. Året vil blive husket som et historisk år, både her til lands og globalt.

I 2020 skete der mange ting her i landet og i resten af verden. Her kan vi ikke komme uden om Covid-19 pandemien, som skabte både sundhedsmæssige og levevilkårsmæssige konsekvenser globalt. 

I forbindelse med indsatsen mod de udfordringer som Covid-19 skabte, kom vi mod lysere tider, netop i årets mørkeste dage.

Opfindelsen af en vaccine vil medføre at vi henimod slutningen af året kan håbe, at kunne vende tilbage til en mere normale hverdag vi kender før Covid-19. Dog skal vi stadigvæk huske, at varsomme og passe på hinanden.

Under Covid-19 pandemien og i indsatsen mod Covid-19 bekræftede vi atter en gang at vi som familie, landsmænd og borgere i den globale verden må stå sammen. Det var som om, at nogen sagde at vi kun kan klare denne store udfordring gennem, at vi stod sammen.

Vi må stå sammen

De erfaringer om at vi sammen kan opnå resultater som vi har fået i det forgangne år, må vi benytte i større grad i det nye år.

Vi har som familie, samfund og som borgere i den globale verden gennem sammenhold og samarbejde med vigtige mål, opnået mange store resultater. Hvis vi slår vores ressourcer sammen, er der ingen grænser for hvad vi kan opnå.

For hvis vi skal opnå yderst påtrængende initiativer, er der ingen vej uden om samarbejde og sammenhold. Her i vores land har vi mange dygtige borgere og som har en vilje til at samarbejde med andre. Lad os tro på hinanden, give plads til hinanden og udnytte disse potentialer. Dette vil resultere i fremskridt for samfundet.

Landets vigtigste ressource er mennesket

Samfundets udfordringer kræver at vi står sammen. Tiden er inde til, at landets vigtigste ressourcer, nemlig borgerne, får løftet deres levevilkår. Mange velfungerende borgere der forsøger sig selv, er fundamentet til et velfungerende Grønland.

For at skabe et samfund med højere velstand, kan vi ikke komme uden om at sætte langsigtede målsætninger, inklusive de initiativer som vi her og nu må tage.

Vi skal have et øget fokus på familiernes levevilkår allerede under graviditeten. Vi skal prioritere en god uddannelse som tager udgangspunkt i reelle behov, ligesom vi skal sikre, at flest mulige skal være selvforsørgende. Ligeledes skal vi være opmærksomme på dem der har behov får hjælp fra samfundet, tidlig indsats er nøgleord i denne sammenhæng.

Tiden er inde til at vi gør noget ved den store ulighed i samfundet. Det er ikke nok at tale om det. Vi må tage fat. Vi ved at den store ulighed medfører mange forskellige udfordringer, hvorfor en indsats for mere lige levevilkår er påtrængende. Et velfungerende samfund er funderet i borgere med lige muligheder.

De indsatser som kan få mere direkte konsekvenser for borgernes levevilkår skal tage udgangspunkt i tværfaglige holistiske indsatser. Det er vigtigt at give gode rammer for den bedst mulige indsats for befolkningen, lige fra fosterstadiet til alderdommen og hvis nødvendigt også med tidlige indsatser.

Dette kan eksempelvis ske gennem en fornyelse af grundlagene af beskæftigelsesmæssige og sociale grundlag, ligesom vi skal have koordinerede løsninger på skatte- og afgiftsområdet. Disse skal primært have det mål, at borgerne ikke bliver pålagt byrder som de ikke kan løfte, samtidig med at man letter på borgernes daglige levevilkår. Året 2021 er et kommunalt valgår, og vi vil til dette vigtige valg koordinere vores landspolitiske og kommunalpolitiske mål i den kommende periode.

Man skal ligeledes kunne regne med, at man på boligområdet tilbyder lige muligheder for alle, ligesom vi skal sikre, at de ældre får deres vilkår forbedret samt at borgerne kan modtage god sundhedsbehandling. Vi kan først lægge bedst mulige vækstvilkår for erhvervslivet og samfundet ved, at sikre at borgerne får gode forhold for at kunne forsørge dem selv.

Vi skal videre

Man kan ikke komme uden om at skulle udføre en koordineret indsats på tværs af sektorer og valgperioder. Men vi må gøre opmærksom på, at vi må væk fra den store politiske kløft der er opstået i denne valgperiode samt komme væk fra den politiske ustabilitet der nu hersker.

Vi må videre og luften må og skal renses. Det er nødvendigt med politiske beslutninger der bunder i stabilitet; vi må træffe beslutninger som befolkningen kan stole på og som kan stå i en lang årrække. Vi skal flytte fokus væk fra det vi er uenige om, og i stedet fokusere på forhold vi kan samles om.

For der er så mange flere forhold vi samles om end dem vi står splittet om, ligesom der er flere sager vi enes om end dem vi er uenige i. Når vi står sammen, kan vi opnå sager som ellers synes uopnåelige.

En større inddragelse af det private erhvervsliv og vores arbejdere i forbindelse med behov og muligheder er lige så vigtig som en koordineret reform af befolkningens levevilkår. For gennem gode og stabile rammer til erhvervslivet sikres arbejderne får vedvarende beskæftigelse.

Gennem reformer der strækker sig over flere valgperioder, vil vi styrke og udvikle erhvervslivets kår fremadrettet. Disse vil også styrke viljen til fortsat at bo i vores land. Vi skal øge viljen til at vende hjem for vores unge og borgere som bor uden for landet. For en tryg fremtid skabes gennem en stabil udvikling.

I det nye år er en finanspolitisk bred og blivende aftale på tværs af parti skel og valgperioder også en stor nødvendighed.

Landets borgere og befolkning har brug for stabilitet, hvorfor vi må væk fra den usikre politiske kurs vi har været vidner til; det gælder også fiskeriet. Lad os stå sammen for at nå en lys fremtid, der giver håb til alle. 

Udvikling der baserer sig på miljøbevidsthed og bæredygtig udvikling

Vi har i generationer levet hvor vi værnede om vores rene natur. Naturens ressourcer er kernen i landets eksistensgrundlag, også i erhvervslivet.

Vi er ramt af konsekvenserne i globale klimaforandringer. Disse har ramt Arktis særligt hårdt.

Uanset ændringer i vores natur, har vi en pligt til at udvise forsigtighed i forvaltningen af ressourcer, inklusive tiltag der modvirker forurening af vores omgivne natur. For netop de ressourcer vi henter fra vores omgivelser, er vores kraft på både krop og sjæl. Vi skal ikke svigte denne ånd for udviklingens skyld. 

Derfor må Naalakkersuisuts mål om at udvinde uran standses i det nye år. For vi har andre muligheder i de allerede eksisterende erhverv samt i mineprojekter der ikke i samme grad vil forurene vores eksistensgrundlag gennem generationer, nemlig den grønlandske natur. Lad os hellere samles om disse.

I takt med de globale klimaforandringer er omverdenens og især stormagternes interesse om vores land og Arktis, som kan kaldes for kampen om Arktis, stigende.

Hvis udviklingen i vores land og i Arktis ikke skal styres af andre lande, må vi i større grad end nu fremvise de værdier vi baserer os på. Her er styrkelse af samarbejdet med andre lande uundgåelig. Vi skal selvsagt sikre størst mulig indflydelse. For et godt samarbejde med andre lande åbner også for større handel, som dermed åbner op for udvikling idenfor forskning, kultur og uddannelse.

Et år med nye håb

Afslutningsvis ønsker jeg at takke jer alle, som hver eneste dag løfter og sikrer samfundet. Et nyt år med nye håb er nu startet. Vi går mod lysere tider.

Jeg ønsker jer lykke og udvikling i 2021. Med ønske om godt helbred og gode resultater ønsker jeg jer et godt nytår.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0