Vi er klar til generalforsamlingen

Den ekstraordinære generalforsamling i Inuit Ataqatigiit finder sted på lørdag den 1. december 2018. Og hovedbestyrelsen melder sig klar til generalforsamlingen.

Inuit Ataqatigiit har 58 folkevalgte i hele Grønland. Antallet af folkevalge viser at Inuit Ataqatigiit deler samme værdigrundlag som befolkningen har. Inuit Ataqatigiit Kattuffiat har 17 lokalafde-linger i sit bagland, og derudover har Inuusuttut Ataqatigiit Suliniaqatigiiffiat to repræsentanter i hovedbestyrelsen.

På vegne af hovedbestyrelsen siger Múte Borup Egede følgende, ift. at man nu er færdige med forberedelsen af generalforsamlingen:

“Vi er glade for, at vi nu er færdige med vore forberedelser til mødet. Lokalafdelingerne skal have en stor tak for deres gode deltagelse i disse forberedelser. Nu er vi klar, takket være denne fælles indsats.”

Samtidig med Inuit Ataqatigiit 40 års jubilæum, afholder vi hermed generalforsamling for 19’ne gang. De stemmeberettigede vil være repræsentanter fra lokalafdelingerne, medlemmer af bygdebestyrelser, kommunalbestyrelser, Inatsisartut, Folketing samt hovedbestyrelsen.

På vegne af Hovedbestyrelsen i Inuit Ataqatigiit

Múte Borup Egede

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Postboks 321, 3900 Nuuk
tlf.nr: (+299) 323 702
Fax: (+299) 321 321
Website: https://www.ia.gl
Email: ia@ia.gl
www.facebook.com/ataqatigiit
www.twitter.com/IAtaqatigiit

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 323702
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: https://www.ia.gl
Email: ia@ia.gl