Vi bør have en udenrigspolitisk strategi der repræsenterer et samlet Grønland

USA’s interesse og interesse af køb af vores land har afstedkommet en stor debat. Dette gjorde det klart, at vores land har brug for at udvikle en udenrigspolitik og straks bør lægge grund til sammenhold.

Vi skal væk fra bagud skuende udenrigspolitiske redegørelser og lægge fremadskuende udenrigspolitisk strategi på forskellige områder og niveauer. Vores vilje til at stå sammen skal åbne op for en tillid og bane vej for indflydelse. Det fortjener folket.

Udenrigspolitik handler ikke blot om selvstændighed

Vi skal være bevidste om, at vores udenrigspolitik ikke blot er springbræt for ønsket selvstændighed. Grønland er del af verden, derfor kan vi ikke udenom stormagternes interesse for Arktis. Vi skal kunne se verdensbilledet og ikke handle desperat. Man skal være opmærksom på, at have en bred og velovervejet politik.

Vores land skal hele tiden gøre melde sin holdning ud om vores værdier og om vores holdning til hvordan Arktis skal benyttes også set i forhold til vores naboer i Arktis. Dette skal ikke løses af enkelte partier og derfor er vi parate til at drøfte med partier samt andre implicerede til at arbejde for en fælles og udvidet udenrigspolitik. Inuit Ataqatigiit foreslår mindst disse emner til drøftelse:

  • Udenrigspolitiske initiativer med henblik på at udvide Grønlads kompetencer på området
  • Beskyttelse vores lands særegenhed
  • Sikkerheds- og forsvarspolitiske initiativer
  • Markedsorienteret udenrigspolitik
  • Klimapolitiske initiativer
  • Brugen af Arktis

Venligst 

Múte Bourup Egede

Formand for Inuit Ataqatigiit