Vend trafikken i Diskobugten så den stiler mod udvikling

Som folkevalgt må man betegne de nuværende trafikforhold i Diskobugten som anstrengende og utilfredsstillende. 

Kan Naalakkersuisut forstå de ukoordinerede og anstrengende trafikforhold i Diskobugten?

Hvorfor vil Naalakkersuisut ikke forbedre trafikforholdene i Diskobugten?

I dag er der ingen koordineret trafikstruktur på passagertransporten i Diskobugten, og det må man uden yderligere forsinkelse gøre noget ved fra det politiske hold.

I Diskobugten indstilles flytrafikken fra maj måned, ligesom passagerskibet Sarfaq Ittuk ikke anløber Kangaatsiaq og Qasigiannguit. Qeqertarsuaq får anløb i efterårsmånederne. Hvis man skal sammenligne forholdende for forhold der var i de forgangne 20 år, er der ikke sket trafikale forbedringer i Diskobugten, hvorfor tiden er kommet til, at man vende forholdende så de gavner udviklingen.

Eftersom flytrafikken indstilles om sommeren, er det nødvendigt at trafikken mod Ilulissat og nord samt til Aasiaat og syd bliver struktureret mere koordineret. På grund af dårlig koordineret trafikstruktur i Diskobugten, er overnatning en nødvendighed undervejs for mange af passagererne, hvilket medfører store udgifter for de enkelte passagerer. Normalt koster en overnatning over 1.000 kr. pr. person. Der må sættes en stopper for at folk skal have store belastende udgifter til kost og logi ud over udgifterne til selve rejsen. Folk bør have ret til at skulle rejse mere smidigt og mindre tidskrævende.

I dag rejser mange mennesker på Diskolines små og utidssvarende fartøjer som hverken passer til miljø og vejrforhold. Hvis befordringen skal forbedres, må Naalakkersuisut lægge planer for og afsætte midler til fly og skibe der mere passer til miljøet og vores barske natur.

Vi har konstateret at Diskoline ikke magte at løfte passagerbefordringen med sin nuværende kapacitet. Servicekontrakterne for passagerbefordringen ophører ved udgangen af næste år, og nye kontrakter skal gælde fra og med 2021. Tiden er komet til, at der sker løsninger der både er bedre og mere sammenhængende. Hvis Diskoline ikke magter at løfte hele opgaven, og ikke kan sikre tryg befordring for befolkningen, skal man ikke være tilbageholdende med at fravælge Diskoline og indgå aftaler med andre aktører.

Vi ønsker også at kunne tilbyde vores borgere bedre trafikforhold. Vi må alle samarbejde om at forbedre de nuværende trafikforhold.

Vi må melde ud til borgerne at de dårlige trafikforhold som har medført tab for samfundet standses.

Man er nu i færd med at realisere anlæggelsen af store lufthavne. Naalakkersuisut må over for borgerne præsentere mere sammenhængende og koordinerede overordnede trafikplaner.

Afslutningsvis opfordrer jeg til, at Naalakkersuisut ikke blot nøjes med at tage Diskobugtborgernes ønske om mere trygge trafikale rammer i form f anløb af Sarfaq Ittuk på alle Diskobugtbyerne, men at de gør en reel indsats for at realiserer dette.  Dette vil ikke kun være til gavn for turisterne, men dette vil sikre vores borgere reelle forbedringer.

Aqqa Samuelsen, mobil 52 37 03

Inuit Ataqatigiit.

medlem af Inatsisartut

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0