Vandkraftværk der ligger mellem Qasigiannguit og Aasiaat er vedtaget

Forslag om etablering af vandkraftværk der ligger mellem Qasigiannguit og Aasiat blev den 27. Maj 2019 godkendt af et flertal i Inatsisartut.

Som forslagsstiller er jeg glad for at forslaget fik tilslutning, idet etablering af vandkraftværk der ligger mellem Qasigiannguit og Aasiat har været drøftet i efterhånden mange år. Nu skal der ikke længere snakkes, idet man nu skal til at lægge grundlaget for realiseringen af projektet.

Når vandkraftværket der ligger mellem Qasigiannguit og Aasiaat bliver realiseret, vil dette gavne Naalakkersuisuts energimål 2030 og vil være til gavn for erhvervslivet, kommunen og befolkningen i resten af landet og især lokalt.

I sektorplan for energi- og vandforsyning 2030 lægges der op til at energiforsyningen så vidt muligt skal baseres på vedvarende energi. For denne gode målsætning skal baseres på nøje planlægning for at kunne realiseres gennem anlæggelser.

I forbindelse med planlægningen af vandkraftværk der ligger mellem Qasigiannguit og Aasiaat, skal man også medtage vurderinger om hvilke af de byer og bygder der ligger i umiddelbar nærhed der kan medtages, ligesom den viden som forsøgsprojektet i Igaliko om brug af forskellige energifremstillingsformer også med fordel kan inddrages.

Det er sikkert, at dette store skridt vil være til stor gavn for hele landet, erhvervslivet, borgerne samt ikke mindst for naturen, som gennem brug af vedvarende energikilder bliver forurenet mindre og dermed bliver passet på bedre.

Det er vigtigt at Naalakkersuisut fremkommer med en realistisk plan for etablering af vandkraftværk mellem Qasigiannguit og Aasiaat. Vi vil samarbejde og følge Naalakkersuisut tæt i den kommende tid, mens realiseringen af projektet står på.

Aqqa Samuelsen, medlem af Inatsisartut