Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Erik Jensen har netop svaret på formand for Inuit Ataqatigiit Sara Olsvigs § 37 spørgsmål nr. 152 om kommende forhandlinger vedrørende fiskeriloven. Naalakkersuisoq udtalte til Sermitsiaq.AG tidligere på sommeren, at “målet er at skabe et nationalt kompromis for den nye fiskerilov” samt at han vil ”forhandle med oppositionen i Inatsisartut med det mål, at skabe så bredt et flertal som muligt bag loven”.
Denne udmelding var vi fra Inuit Ataqatigiit rigtig glade for. Vi har netop fra starten krævet et nationalt kompromis og som stort oppositionsparti ser vi det som vores ansvar, at deltage konstruktivt i forhandlinger om loven. Fiskeriet er vores vigtigste indkomstkilde, og der skal skabes stabilitet om erhvervet. Det kræver godt politisk håndværk og forhandlinger at nå frem til en løsning, som et bredt flertal kan stå bag.

Derfor er vi rigtig skuffede over Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrugs svar, hvor han skriver, at lovforslaget er at betragte “som et internt anliggende for Naalakkersuisut” og at først han agter, at “inddrage partierne og relevante parter, når Naalakkersuisut har godkendt udformningen af lovforslaget”.
Hvis Naalakkersuisut ønsker et bredt forlig, så er det nu, inden de store linjer i lovforslaget bliver lagt, at Naalakkersuisoq skal inddrage partierne i processen. Vi står klar fra Inuit Ataqatigiit. Vi forventer, at Naalakkersuisut med sidste efterårs flop ved førstebehandlingen af det gamle lovforslag i baghovedet tager forhandlinger mellem partierne lige så alvorligt som vi gør.

Fiskeriloven og de deraf afledte effekter har enorm indflydelse på vores lands økonomi. Naalakkersuisut må tage bladet fra munden og fortælle os, hvad deres fiskeripolitik er. Vi må ind i realforhandlinger om dette altafgørende emne og sikre, at vores indtil videre vigtigste sikre indtægtskilde fortsat er en indtægtskilde, også på lang sigt.
Vores opfordring er derfor klar; indkald til forhandlinger snarest, så vi i fællesskab kan lægge linjerne for vores vigtigste erhverv.

Sara Olsvig
Formand, Inuit Ataqatigiit