Politisk næstformand: Aqqaluaq B. Egede

USA’s øgede fremfærd i vores land er til fare for os alle

USA ønsker en undersøgelse om hvilken holdning vores befolkning har over for USA og hvordan vi som samfund direkte kan have et økonomisk og politisk samarbejde med USA. Vi må som et lille samfund tage store forholdsregler. Der er mange beviser for, hvordan USA opfører sig over for mindretal og indfødte befolkninger uden respekt for de oprindelige befolkningsrettigheder. 

USA hører til gruppen af stater der opnår magt på befolkningers bekostning. Her skal man ikke udelukkende fokusere på forhold i vores land, det vigtigste vi skal være opmærksom på er, at USA stærkt undertrykker nationale mindretalsbefolkninger rundt omkring i verden, og træder ud af internationale aftaler blot for at holde magten på bekostning af mange folks levevilkår.

Vi har oplevet mange udfordrende forhold med den danske stat. Men vi har for det meste kunne få glæde af de demokratisk bestemte menneskerettigheder, hvor Danmark har åbnet op for de resultater vi har kunnet opnå. Jeg er i stærk tvivl om USA kunne have ageret på samme måde. Vi har set hvordan USA diskriminerer over for befolkninger ud fra etnicitet, sprog samt tilhørsforhold.

USA kendetegnet nu ved at de på splitsekund ændrer deres holdning til internationale aftaler. I forbindelse med USA skal også være opmærksom på, at det i udførelse af politik, meget kommer an på, hvem der er den siddende præsident. Dette kan være meget skadeligt for Grønlands langsigtede planlægning.

Vi har en opgave omkring lovgivningen i forbindelse med overgang fra koloni til Hjemmestyre og siden hen til Selvstyre, men disse kan også være udfordrende. Vi skal være meget påpasselige med USA’s charmeoffensiv, idet dette kan medføre sammenbrud på det vi allerede har opnået politisk og fordi et samarbejde kan medføre at vi taber det lovgivningsmæssige arbejde vi indtil nu har opnået. Selvstyreloven er et bindende lov omkring respektfuldt samarbejde med vores rigsfælleskabspartner, som vi har indført efter en folkeafstemning og indeholder klare bestemmelser omkring kommende selvstændighed.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, om den danske grundlov er en god grundlov eller ej. Men man kan ikke være i tvivl om, at Det Danske Rigs Grundlov er betydelig bedre end USA’s forfatning. Her kan man ikke uden videre vende ryggen til en nation der gennem sin forfatning sikrer rettigheder for nationale mindretal samt demokratiske rettigheder.

Mange af vores befolkning har udfordringer på uddannelsesområdet, ligesom vi heller ikke kan blive ved med at udsætte mere oplysning omkring de forhold man skal være påpasselig med i det internationale handlemåder. Man skal kunne forstå, at den nuværende status er kritisk, og det nuværende koalition og deres støtteparti har gennem nedskæringer på bevillingerne til ICC, skåret ned på det oplysende initiativer på menneskerettighederne.

Naalakkersuisut må iværksætte handlinger, gennem oplysningskampagner, debatter og omkring forholdene mellem den danske stat og vores land samt hvilke fordele vi har i det særlige forhold mellem Danmark og Grønland. Koalitionen og deres støtteparti samt oppositionen må sammen opprioritere samarbejdet om dette spørgsmål.

Vi skal udbrede USA skjulte dagsorden, idet folk skal vide at USA besidder en stor magt og ikke er tilbageholdende for at kunne agere aggressiv over for vores land og befolkning. USA viser ikke sit venlige ansigt på grund af kærlighed til os. De er ude på at charmere over for os, for at kunne få større magt og for at styrke deres militære evne. Lad os på det allerkraftigste afvise at være en del af militær oprustning og magtkamp. Vores land og befolkning skal ikke være nikkedukker for nationer som vi ikke er en del af.  Vi må som samfund ikke blot acceptere store og vigtige men mangelfuldt begrundede spørgsmål. For sådanne fremgangsmåder kan skade os alvorligt. Derfor ønsker Inuit Ataqatigiit at opfordre Naalakkersuisut om at igangsætte nødvendige modtræk mens tid er. USA-spørgsmålet er omfangsrigt. Vi må samle vores kræfter og vi må tale sammen om de initiativer som vi sammen må igangsætte. Vi skal ikke vente på, at nogen laver fejl, og netop for at undgå fejl, må det være Naalakkersuisut der tager initiativet. Vi håber på, at Naalakkersuisut er åbne over for at igangsætte initiativer, netop for at sikre national sammenhold.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0