Inuit Ataqatigiit har mistet tilliden til Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsen

Naalakkersuisoqs uforsvarlige omgang med et betroet betalingskort er uforeneligt med varetagelsen af hvervet som Naalakkersuisoq.

Det er blevet Inatsisartut og offentligheden bekendt, at Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsens betalingskort til køb af benzin til dennes tjenestebil er misbrugt gennem en række måneder i 2017. Misbruget er ifølge statsautoriseret revisor Deloitte konstateret af Selvstyrets administration, som derfor har handlet på sagen. Den statsautoriserede revisor har gennemgået bilag og er indtil videre nået frem til et omfangsrigt misbrug og konstaterer, at et beløb på 6.855,45 udregnet af det pågældende departements medarbejdere er betalt tilbage.

Ingen tvivl om, hvad kortet må bruges til

Det konstateres endvidere, at forbruget handler om optankning af andet end en bil samt optankning i en anden by end den by bilen befinder sig i. Det er Inuit Ataqatigiits klare opfattelse, at det for enhver Naalakkersuisoq er fuldstændig klart, at et benzinkort møntet på optankning af tjenestebil skal opbevares forsvarligt og kun benyttes af den pågældende Naalakkersuisoq som er betroet kortet, og i øvrigt besidder et betroet hverv som kræver fuld tillid fra befolkningen og Inatsisartut.

Sløsen med samfundets midler

Med denne sag mener Inuit Ataqatigiit at denne tillid er brudt. Naalakkersuisoqs uforsigtighed afslører en sløsen med samfundets midler, som vi under ingen omstændigheder accepterer. Vi finder, at Naalakkersuisoqs uforsvarlige omgang med et betroet betalingskort er uforeneligt med varetagelsen af hvervet som Naalakkersuisoq. Vi er samtidig af den klare opfattelse, at Naalakkersuisoq ikke kan skyde skylden på andre, især da det kort det handler om er et kort udleveret til ét klart formål, nemlig at optanke ministerbilen.

Vi agter derfor fra Inuit Ataqatigiit at fremsætte et mistillidsvotum mod Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, da det står klart, at Formanden for Naalakkersuisut ikke har tænkt sig at handle på sagen.

 

Sara Olsvig & Aqqaluaq B. Egede

Formand & Næstformand

Inuit Ataqatigiit