Tak for jeres interesse i debatten om arbejdet med at skabe en forfatning for vort land. Men lad mig lige korrigere navnet for den arbejdsgruppe der er nedsat, for den hedder ikke: Selvstændighedskommissionen. Den hedder: Forfatningskommissionen. 

Forfatningskommissionen har et klart mandat, og det er at arbejde for at fremkomme med et forslag til forfatning. Dette vil først træde i kraft, når den grønlandske befolkning ved en afstemning har vedtaget dets ikrafttrædelse. Arbejdet er først lige begyndt. Dette arbejde har vi grønlændere selv sat i værk, idet det tidligere danske kolonimagt ikke har tænkt sig at bane vejen frem til dette. Efter min mening bør en tidligere kolonimagt være den der baner vej for og støtter og opmuntre sin tidligere koloni i dennes vej til statsdannelsen. Men det er ikke sket; vi har selv iværksat dette arbejde.  

De danske politikere burde have støttet os som ligeværdige partnere og samarbejdet omkring vores arbejde på vor kommende forfatning. Men de udmeldinger de kommer med lyder: arbejd dog for jeres børn, i tager ikke hånd om socialområdet og økonomien, tag fat på dette arbejde. 

Her i Grønland arbejder vi virkelig hård for at forbedre børns vilkår. Vi oprettede børnetalsmandsinstitutionen i 2012. Danmark har indtil i dag ingen børnetalsmand.  

For at have den bedste indsats over for børn, har vi netop vedtaget en ny børnelov.   

Vi har oprettet en handicaptalsmand.  

Vi har nedbragt alkoholmisbruget i vort land, og fortsætter indsatsen for at nedbringe den yderligere. Netop nu har vi initiativer i gang for at nedbringe de unges alkoholforbrug og bekæmpe forbruget af euforiserende stoffer. 

Vi sætter det sociale indsats højt, og fra Inuit Ataqatigiit har vi stået i spidsen for det sociale område siden det nye koalition. Ligeledes har vi afsat store summer til indsatsen på det sociale område. Der er også mange andre tiltag udover de nævnte.

Derfor vil jeg til danske politikere sige, at vi arbejder virkelig hårdt for at forbedre folks, børns vilkår. Derudover har vi iværksat forfatningsarbejdet. 

Jeg byder de danske politikere velkommen til at deltage i debatten. Men debatten skal ske på mere lige vilkår. Hvis i taler til os og kommer med kritik om, hvad vi egentligt burde beskæftige os med, så kommer vore oplevelser fra kolonitiden op til overfladen igen. 

Lad os som ligemænd og med accept af vor fælles historie arbejde sammen om fremtiden.

 

Mimi Karlsen

Medlem af forfatningskommissionen

Inuit Ataqatigiit