Stram op på regler om atlantbeflyvning

1 time før Norsaqs ankomst fra flyvningen over Atlanten, lukkes ankomsthallen i Kangerlussuaq for bygdens borgere som ikke skal ud på rejse på grund af COVID-19, hvor man fører kontrol med at der ikke opholder sig personer som ikke skal rejse for at forhindre at de blander sig med de rejsende. Det er en god måde at beskytte borgerne.

Men jeg mener at det er en skæv og uacceptabel ordning. Der er ingen restriktioner på hvordan de rejsende skal agere, hvor de kan forlade terminalen frit og gå hvorhen de vil, indtil de skal rejse videre. De går til Pilersuisoqs og de private butikker hvorved de rejsende dermed blander sig med Kangerlussuaqs borgere.

Vi borgere i Kangerlussuaq mener, at denne COVID-19 regel er uden indhold og mening og vi er bekymrede. De samme gælder de mange passagerer fra kysten der ankommer til Kangerlussuaq i forbindelse med Norsaqs ankomst, disse blander sig med andre og dermed overtræder reglen om social distance.

Vi mener at man må overveje de forholdsregler man har taget for at forhindre spredningen af COVID-19, idet de er skæve og usammenhængende. Dette i lyset af, at der ude i verden stadigvæk er stor smittespredning af COVID-19.

Derfor foreslår jeg, at de passagerer som har og skal krydse Atlanten skal forbydes at forlade terminalbygningen i Kangerlussuaq for at forhindre en eventuel smittespredning. Hvis ikke de kan ske, så er forbuddet til borgerne om at komme ind i terminalbygningen uden betydning. Vi er ikke imod ordningen, men vi ønsker at der bliver rettet op på disse uheldige regler. Vi ønsker at myndighederne genovervejer reglerne hvis man fortsat ønsker at beskytte landet borgere mod spredningen af COVID-19.

Johan Lange

Medlem af Bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0