Stop afskaffelse af politikutterne

Udmeldingen i januar om at politikutterne Sisak I I, II, III, IV skal udskiftes af Targa-både sendte chokbølger. Her i landet lever vi af det omgivne hav, hvor vi udøver vores erhverv i den store havn som kan vise store kræfter. Vores søfarende tilkalder hjælp når de ikke længere kan stå imod naturens kræfter, og den hjælp der bliver udsendt er stærkere end dem der tilkalder hjælp, hvor man her i Maniitsoq sender politikutteren Sisak II af sted. 

Men disse forestilles udskiftet med Targa-både, som bliver taget på land om efteråret, idet disse ikke kan besejle isfyldte farvande og ikke kan yde assistance i høj sø, hvor alt andet lige kommer de nye fartøjer også vil komme i fare under store redningsaktioner. Denne tiltag skaber utryghed hos vore søfarende. For familiemedlemmer til vore fiskere, fangere og havgående fiskere føler tryghed fordi de er bevidste om, at disse kan få ydet hjælp når de kommer i fare, hvilket man ikke bør ændre på.

Eksempelvis vil man i Maniitsoq tage Sisak II ud og ikke blive udskiftet med en Targa. Når politiet i Maniitsoq ikke længere har et fartøj, vil man ikke længere kunne yde assistance i et stort havområde. Da Maniitsoq området er isfri hele året, besejles den året rundt. Her vil der blive anlagt 2 mine og i vores mange fjorde udøves fiskeri. Derfor er det urealistisk tankegang at fjerne politikutteren i Maniitsoq.

Man har udviklet politiets søsterskibe Sisak i 20 år, hvor man har investeret anseelige summer. Man kan overnatte i disse fartøjer, hvorfor de også kan benyttes som retslokaler. De kan transportere fanger. Da disse også har store brændstoftanke, kan de tage ud på længere togter. Disse kan bryde is, og da de har en lav dybde kan de besejle områder som andre skibe ikke kan besejle. De har brandslukningsmaterialer og kan fungere som slæbebåde. Besætningsmedlemmerne har stor erfaring i at besejle vores farvande, hvor man i forbindelse med eftersøgninger gør brug af deres ekspertise.  Disse fartøjer har høj agtelse af familier til søfarende, hvor de har stor tiltro til deres kapaciteter.

Targa-bådene er hurtiggående fartøjer som kan komme til deres destinationer i løbet af kort tid. Disse har ingen overnatningsfaciliteter, hvor de kun har et enkelt besætningsmedlem, de har ingen brandslukningsmateriel, de kan ikke bruges som isbrydende fartøjer, de kan ikke udføre redningsaktioner i høj sø og de bliver taget i land i november måned, hvor de først bliver søsat i maj måned. De har ingen særlige rum til fanger og kan ikke bruges som slæbefartøjer.

Man kan bibeholde politikutterne Sisak, I,II,II,IV og kan støttes af Targa-bådene efter behov, idet de hurtige Targa-både kan udnyttes ved hurtige udrykninger.

Da vi er et land der lever af havets ressourcer med viden i sejlads, ønsker vi at have et beredskab med bred kapacitet.

Vi har selv ansvaret for at have sikkerheden i orden mens vi sejler, men vi ønsker tryghed når behov for hjælp opstår. Vi skal kunne regne med at kunne modtage hjælp når behovet opstår.

Derfor ønsker vi at bevare politikutterne i de næste 20 år. Der er god tid til at planlægge afløserne i de næste 20 år.

Vi kan ikke kun sætte vores lid til Grønlands Kommando. Lad os selv bevare og udvikle vores viden om beredskabet i vores omgivne havområder, og skabe tryghed for alle.

Mimi Karlsen – 587619

Medlem af inatsisartut

Inuit Ataqatigiit