Stærke børnefamilier er fundament for et stærkt moderne samfund

For mange børnefamilier er dagligdagen kendetegnet ved manglende tid til hinanden og en travl hverdag. Inuit Ataqatigiit mener børnefamilier er så vigtige for samfundet, at vi er nødt til at gøre livet som børnefamilier lettere.

 

Igennem de seneste år har familiemønstret ændret sig markant. Vi føder færre og færre børn. Dette er en naturlig del af de krav, der stilles i et moderne samfund. Ser vi på de store årgange fra 50´erne og 60´erne, så bliver de om 5-15 år ældre og der er behov for flere hænder på arbejdsmarkedet.

 

Mange voksne i børnefamilier knokler med at få enderne til at hænge sammen økonomisk. Dette er i skarp konkurrence med at have tid og overskud til sit barn, som tilbringer langt størstedelen af hverdagen uden for familiens fire vægge. Mange familier ønsker mere tid og overskud til deres børn.

 

Blandt børnefamilierne er også studerende, som studerer her eller i Danmark. Inuit Ataqatigiit ønsker, at skabe rammerne for at børnefamilier kan få et bedre liv som børnefamilier. Det gør vi helt konkret ved at foreslå:

 

  • En klar familiepolitik på arbejdspladsen skal formuleres sammen med arbejdsmarkedets parter
  • Et mere fleksibelt arbejdsmarked med bedre mulighed for flextid og deltid
  • Vi skal tage initiativ til, at vi sammen med andre partier finder fælles løsninger der letter børnefamiliers hverdag
  • Flere boliger tilpasset små familier og nybagte familier med børn
  • Kultur skaber liv – vi skal styrke de kulturelle tilbud til børnefamilier i hele landet

 

Inuit Ataqatigiit har allerede pege på en række løft for børnefamilier, blandt andet bedre lønforhold for pædagoger, skolerne skal styrkes – derfor skal der være færre elever pr. klasse, øremærket barsel til fædre og etablering af barselsfond samt forlængelse af barslen på 10 uger.

 

”Vi ved, hvor vigtigt det er for alle børnefamilier, at børnene får en god og tryg start på livet. En god start på livet er en fremtidsinvestering. Derfor vil vi samarbejde om at opnå dette med arbejdsmarkedets parter og med det politiske landskab.”

 

 

Múte B. Egede

Inuit Ataqatigiit

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Postboks 321, 3900 Nuuk
tlf.nr: (+299) 346 272
Fax: (+299) 321 321
Website: http://www.ia.gl
Email: ia@ia.gl
www.facebook.com/ataqatigiit
www.twitter.com/IAtaqatigiit

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl