Sproget er en gave

Den internationale dag for modersmål den 21. Februar 

Den internationale dag for modersmål blev skabt for at styrke den brede kommunikation og forståelse samt at udvikle brug af flere sprog. Og netop denne dag giver en god mulighed for at gøre status over benyttelsen af vores sprog.

Også her i landet er det vigtigt at styrke sprogets position som et bindeled mellem forskellige kulturer og traditioner samt at vi fortsat må holde fast i vores høje prioritering af sprogundervisning.

I forhold til resten af omverdenen er vi et lille samfund, hvor vi har vores modersmål tilfælles. Det er ikke noget nyt at vores sprog presses i takt med øget brug af verdenssprog.

Medierne

Medierne og kommunikationsfirmaerne har stort ansvar for at modvirke svækkelse af vores grønlandske modersmål og skal være med til at bane vej for styrkelsen af sproget. Deres kendskab til dette ansvar og indsats herfor vil være af afgørende betydning for benyttelsen af vores grønlandske modersmål i samfundet.

Det største ansvar for vedvarende og korrekt benyttelse af vores grønlandske modersmål ligger hos os alle, idet vi er de nærmeste til at påpege en forkert benyttelse, idet vi er de nærmeste der kan korrigere et sådant forkert brug af sproget.

Fremmedsprog

Hvis højest mulig niveau for samvær skal ske mellem forskellige kulturer og traditioner, er det vigtigt at have mulighed for at lære andre sprog og benytte disse. Vi skal til stadighed efterspørge vores børn samt de voksnes muligheder for at lære andre sprog, idet dette ofte medfører øget viden ud over at få læring i forskellige kulturer og traditioner. Derfor vil vi fra Inuit Ataqatigiit opfordre til, at man arbejder for at man gennem Oqaatsinik Pikkorissarfik styrker kurser i fremmedsprog ud over sit eget modersmål.

Sofia Geisler – mobil 58 81 55

Medlem af Inatsisartut