Selvmodsigende svar fra Naalakkersuisut om benzinsag

Naalakkersuisoq for Finansers svar på § 37 spørgsmål om misbrug af benzinkort er fuld af selvmodsigelser. Når en Naalakkersuisoq eller en anden tilbagebetaler et stort beløb for brug af kortet til andet end formålet, så har der jo fundet et misbrug sted.

Derfor hænger det ikke sammen, når Naalakkersuisut benægter, at der er en sag eller har fundet et misbrug sted.

Loven om ministeransvarlighed er fuldstændig klar. En Naalakkersuisoq kan ikke skyde skylden på andre. I paragraf 6 i loven står der:

  1. “Et medlem af landsstyret idømmes en foranstaltning jf. § 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til landstingsloven om landstinget og landsstyret eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. l, finder tilsvarende anvendelse, såfremt et medlem af landsstyret giver landstinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under landstingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for landstingets bedømmelse af sagen”.

Fra Inuit Ataqatigiit rejste vi spørgsmålet under førstebehandlingen af Landskassens Regnskab for 2017, fordi det netop er Inatsisartuts opgave at sikre, at landskassens midler ikke misbruges. Vi accepterer ikke misbrug af landskassens midler.

Landskassens Regnskab er nu sendt i revisionsudvalget, hvis opgave det er at gå i dybden med den form for sager. Andenbehandlingen af Landskassens Regnskab er sat til den 27. november.

Vi kræver derfor, at sagen undersøges til bunds i revisionsudvalget og at udvalget orienterer Inatsisartut så snart udvalget har et resultat af undersøgelserne.

 

Múte B. Egede

Gruppeformand

Inuit Ataqatigiit