Som det næststørste parti vil Inuit Ataqatigiit samarbejde om udviklingen og de politiske mål i Grønland, derfor har vi med krav underskrevet de væsentlige mål i finansloven.

Om deltagelsen i underskrivelsen af finansloven siger organisatorisk næstformand Múte Bourup Egede følgende:

“Inuit Ataqatigiit er et resultatssøgende og ansvarlig oppositionsparti og som det næststørste parti har vi sikret finansloven et bredt grundlag. Med hovedvægt i kompromissøgning har vi deltaget i forhandlingerne og derved sikret nogle af vor værdier blev indarbejdet i finansloven.”

For Inuit Ataqatigiit har vi taget i udgangspunkt i at forbedre vilkårene for de mindrebemidlede, arbejdere og personer med mellemindkomst. Derudover siger Múte Bourup Egede om de primære mål:

“Inuit Ataqatigiit arbejder for at forbedre familiernes grundlæggende vilkår, og her har vi blandt andet opnået initiativer på barselsorlovsområdet. Og vi har også som mål, at forbedre vilkårene for sport og kulturområdet.”

Múte Bourup Egede

Organisatorisk næstformand for Inuit Ataqatigiit