I kølvandet på borgmesterskiftet, har Siumut gruppen i Kommuneqarfik Sermersooq, udsendt en pressemeddelelse om, at de ikke længere har tillid til kommunaldirektøren, samtidig med, at de har udtrykt utilfredshed med Inuit Ataqatigiits håndtering af forhandlingerne med Siumut gruppen.

Det er rigtigt, at Siumut gruppen blev inviteret til forhandlinger. Men, Siumut gruppen præsenterede ingen konkrete politiske målsætninger, hvorfor der ikke var grund til at gå videre med forhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen arbejder under fælles kommunale kodeks, blandt andet, at der ikke må ske personforfølgelse. Det betyder blandt andet, at ingen af os handler ud fra udokumenterede påstande. Påstande skal afklares, så der ligger reelle fakta at arbejde ud fra. Vi skal reagere på fakta og ikke på påstande.

Siumut gruppen stiller i øvrigt spørgsmålstegn ved Inuit Ataqatigiits politik og værdier. Inuit Ataqatigiit gruppen er uforstående overfor påstandene om, at Inuit Ataqatigiits social politik er drejet til højre, med udokumenterede påstande om, at kløften mellem rig og fattig er blevet større.

Fakta er, at arbejdsløsheden er faldende. Flere og flere kommer i arbejde, og dermed også har større indtægter. Inuit Ataqatigiits socialpolitik handler om mennesket i centrum, blandt andet gennem tidlig indsatser, familierådgivning, indsatser på skoleområdet, m.m.

Den sociale situation er meget alvorlig, og vi skal som kommunalbestyrelsesmedlemmer arbejde hårdt for at skabe tryghed og løsninger for vores borgere. Tiden er ikke til påstande og konflikter.

Det er vigtigt for Inuit Ataqatigiit, at der skabes tryghed hos befolkningen. Det er vigtigt for Inuit Ataqatigiit, at vi gennem samarbejde med øvrige politiske partier får skabt ro til det vigtige arbejde der står for dagen.

Befolkningen, og de udsatte børn har om nogen brug for voksne, der kan håndtere situationen til hjælp for dem. De har ikke brug for flere voksne, der udsætter arbejdet, fordi behovet for magtkampe er større end behovet for at hjælpe.

Vi vil endnu engang, på det kraftigste opfordre til, at vi bruger vores politiske engagement og kræfter til, i fællesskab at finde løsninger, til gavn for vores børn og borgere.

Inge Olsvig Brandt

Politisk ordfører, på vegne af Inuit Ataqatigiit gruppen under Kommuneqarfik Sermersooq

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0