I fem år i streg har landet været sendt ud i politisk ustabilitet. Det er ikke godt for noget eller nogen. Inuit Ataqatigiit står ikke på spring for at tage del i et fortsat rod. Men vi deltager selvfølgelig i forhandlinger, såfremt vi bliver indbudt.

Det er kun fire måneder siden vi sidst var i forhandlinger med Siumut om koalitionsdannelse. Vi havde hverken dengang eller nu et godt indtryk af Siumuts ledelse. Intern uenighed og uro præger stadig partiet. Det er kernen i problemet og det gør, at vi ikke står på spring for at gå i koalition.

Vi oplever en enevældig Kim Kielsen som ikke inddrager, ikke koordinerer, ikke taler med sine koalitionspartnere og ikke har styr på sit bagland. Det var et problem for os i koalitionen 2016 – 2018, og det er tilsyneladende fortsat et problem.

Det er ikke en ledelsesstil vi har et stort ønske om at tage del i igen 

Den nuværende situation, med en dansk statsminister som ankommer uden at Kim Kielsen har sikret sig et bagland, i sin koalition eller i Inatsisartut, er et lysende eksempel på denne uacceptable ledelsesstil. 

Derfor vil vi understrege, at selvom vi stiller op til forhandlinger, så betyder det ikke, at vi står og tripper for at gå i koalition.

Sara Olsvig
Formand, Inuit Ataqatigiit