Af: Aqqaluaq B. Egede, Politisk ordfører for Inuit Ataqatigiit

Partiet Siumut må frembringe beviser over for fiskere og fåreholdere i Narsaq

Vil i tildele rejekvoter til Narsaq? Vil i tilpasse og forny fåreholdererhvervet?

Partiet Siumut har i et helt årti fremkommet med uendelige løfter om nærtstående udviklingstiltag for fiskere og fåreholdere. Igennem 10 år er det småt med resultater af disse tiltag. Narsaq ”kvæles” langsomt ved at man lader befolkningen være arbejdsløse, hvor man føler at man ad denne vej forsøger at få befolkningen til at komme ind for råstofudvinding. 

Hvis man tror at uranudvinding ikke vil påvirke fiskeriet og fåreholdererhvervet, så er det en usagt erkendelse om manglende viden om uranudvinding. Uran vil skade fiskeriet ved Narsaq, og den vil være som en kniv på struben for fåreholdererhvervet og landbruget. Det kræver ingen kandidatgrad for at forstå informationerne.

Vi må samarbejde hvis Narsaq igen skal udvikles

Partiet Siumut har bestridt borgmesterposten i Kommune Kujalleq i mere end et årti. Partiet Siumut har i næsten et årti været i spidsen for Naalakkersuisut og Inatsisartut. Når man har magten og er i stand til at søsætte vigtige initiativer, hvorfor fokuseres der kun på uranudvinding og ikke igangsætter initiativer der fremmer fiskeri- og fåreholdererhvervene. 

Sæt ikke jeres lid til uranudvindingen, sæt jeres lid til fiskere og fåreholdere. Lad partiet Siumut sørge for rejekvoter til fiskere fra Narsaq, for det er for mærkeligt at Siumut er gået all-inn på uranudvindingen i Narsaq. Hvis vi skal sikre lønsomheden for fåreholdererhvervet, må vi investere flere midler og Inuit Ataqatigiit er parate til at være med til dette initiativ.

Landbruget skal udvikles i større grad i samarbejde med INUILI, dette for også at sikre at turismen kan bidrage til deres økonomi. Disse kan i modsætning til uran være her til evig tid og det er landets egne borgere der skal sikre nye arbejdspladser og udviklingsinitiativer.

Opfordring

Lad mig til Siumut i Kommune Kujalleq komme med en opfordring til at lytte til bredt samarbejde i tråd med borgernes ønske. De ønsker at have deres egne erhverv. Lad os fravælge de udlændinge som kommer til vores land og fravælger vores medborgere med argumenter som manglende erfaringer og i stedet indleder et bredt samarbejde. Der skal arbejdes og der skal arbejdes hårdt også blandt folkevalgte i både kommunen og resten af landet i øvrigt.

Det er ikke nok, at man vågner op af Tornerosesøvnen når modstanden mod uran popper op. Lad os samarbejde og lad os håbe at Siumut i Kommune Kujalleq kan tilslutte sig tildeling af rejekvote. I sidder på magten, vis os nogle resultater. Vi ved at kritik vækker folk, men det betyder ikke at vi blot kan sætte vores fødder op på bordet og tænke at arbejdet er udført når Sermitsiaqs nyhedsside skifter fokus til andre emner. 

Vi skal smøge ærmerne op – men ikke for blot at være enige om at være uenige og blot taler i lind strøm. Der skal realiseres og Siumut må fremvise håndgribelige resultater. Nye arbejdspladser der giver mulighed for fiskere, fåreholdere samt borgerne skal realiseres.

Det er vigtigt at vi forstår hinanden

Inuit Ataqatigiit er ikke uenige for uenighedens skyld, men hvis vi skal opnå resultater, er det nødvendigt at vi kommer til enighed. Hvis Siumut i Kommune Kujalleq er enige i at der tildeles ekstra rejekvoter må i arbejde hårdt med os, for fiskerne i Narsaq venter blot på deres muligheder. Hvis Siumut er enige i vores bestræbelser på at finde midler til udvikling af fåreholder-, landbrug- og husdyrholderhvervet, så må Kommune Kujalleq arbejde hårdt, både i det politiske og gennem medierne.

Inuit Ataqatigiit er parate til at træffe de nødvendige beslutninger og når parti Siumut også er enige, så bliver der tildelt rejekvote til Narsaq og udviklingsinitiativer på fåreholder-, landbrug- og husdyrholderhvervet igangsættes.

Siumut i Narsaq skal over for fiskere og fåreholdere bevise sin troværdighed. Der skal være en sammenhæng mellem de sagte ord og de resultater der opnås. Kom med en officiel udmelding om rejekvote. Lad mig på vegne af Inuit Ataqatigiit bekræfte, at vi nok skal samarbejde og støtte op om sådanne initiativer.

Inuit Ataqatigiit og Siumut vil have et flertal i Inatsisartut i spørgsmålet om tildeling af rejekvote samt udvikling af fåreholdererhvervet. Man kan sagtens snakke sagen ihjel, men som tæller, er hvilke resultater man opnår. Partiet Siumut må som det parti der har magten i hele landet samt i Kommune Kujalleq må vise sin pligt til at udvikle Narsaq og komme væk fra sin politik om intet at foretage sig i Narsaq.

Inuit Ataqatigiit ønsker at støtte sådanne initiativer, men det kommer an på om landets ledende parti Siumut vågner op fra Tornerosesøvnen og begynder at opnå håndgribelige resultater.