Oplys mere om uddannelsesmulighederne

Fra Inuusuttut Ataqatigiit mener, at der bør tages yderligere skridt for at animere potentielle uddannelsessøgende fra de mindre steder samt fra bygderne. Dernæst at man også gør noget mere for at oplyse om, hvad man kan gøre for at søge netop den uddannelse, man måske interesserer sig for.

Desværre er det en kendsgerning, at stadig for få kommer videre i uddannelsessystemet fra børneskolen. Det er netop derfor, at der skal gøres ekstra tiltag overfor de nævnte unge. Dernæst ved vi også, at kendskabet samt brugen af internettet er mere begrænset de mindre steder samt ikke mindst i bygderne. Det betyder også, at mange unge fra disse steder er usikre på om hvordan og hvorledes de kan søge en uddannelse og derved komme videre. Denne problematik bør myndighederne være mere opmærksom på.

Øge indsats uddannelsesrådgivning i mindre byer og bygder

Vi efterlyser at de ansvarlige tager aktivt skridt for at gøre noget for at oplyse unge samt øvrige lokal bygdebefolkning om hvilke uddannelsesmæssigt muligheder der eksisterer.  Det kan f.eks. gøre ved at sende vejledere fra Majoriaq til bygderne og arrangere fællesmøder for unge og lokalsamfundet og oplyse om uddannelsesmulighederne. Vi ser gerne at det arrangeres som et årlig tilbagevendende begivenhed.

Fra Inuusuttut Ataqatigiit foreslår vi, at det offentlige samt det ansvarlige myndighed reelt undersøger mulighederne for tiltag og realisere forslaget. De unge er nemlig også grundlaget for fremtidens Grønland.

Narsingatak Kuko – mobil 23 06 38

Medlem af bestyrelsen for Inuusuttut Ataqatigiit