Opgradering af politikutterne er kun for at pynte på tingene

Staten arbejder ikke ordentligt med vilkårene for politiet i Grønland. Der er besparelser på Sisak eller kutterne, som af politiet anvender i maritime opgaver og kontrolopgaver. Dette anser jeg som at pynte på tingene og benævner det som opgradering. Man må komme med klare udmeldinger om hvad konsekvenserne vil være.

Hvilke konsekvenser vil det have for bemandingen af Sisak og andre kuttere? Hvilke lønmæssige konsekvenser vil det have for personalet? Efter ændring af skibene, hvilken uddannelse skal personalet have? Vil der ske en generel besparelse af driftsudgifterne? Man må komme med klare informationer om hvilke konsekvenser ændringerne vil have og på hvilken måde driften vil blive tilrettelagt.

Den politimæssige servicering i Grønland må være af god kvalitet. For at man ikke skal begynde at gætte sig frem til hvilke konsekvenser på servicering af befolkningen i bygderne og byerne dette vil have, efterlyser jeg redegørelse fra de ansvarlige. Hvis hensigten ikke er, der skal ske tilbageskridt, må man også redegøre for, hvad man anser som fremskridt, hvilke konsekvenser disse vil have for driftsudgifterne og hvilke konsekvenser disse vil have for den politimæssige servicering af befolkningen.

Jeg mangler politiske krav. Det ser heller ikke ud til, at man har fastlagt politiske krav og mål. Hvordan vil regeringen undersøge politiets maritime udstyr? Det synes, at regeringen arbejder med sagerne uden at inddrage befolkningen og at der pågår ændringer inden for politiet.

Grønland har i mange år bidraget til den politiske diskussion om politiområdet, og har efterlyst forbedringer på dette område. De ansvarlige må komme med helt klare forklaringer omkring den pågående ændring af maritime udstyr, som ser ud til kun at være bestemt oppefra, såfremt dette ikke skal anses at være sket bag lukkede døre.

Hvilke forklaringer vil politiet, regeringen og rigsfællesskabet komme med? Vil der ske en politimæssig forbedring i vores langstrakte kyst og hvor der er mange bosteder? Eller har man hensigt om besparelser i personale- og driftsudgifter? Når man siger, at man er ved at opgradere udstyret, hvilke konsekvenser vil opgraderingen have?. Jeg efterlyser, at man redegør for, hvilke tilstande befolkningen vil blive budt.

Inuit Ataqatigiit

Politisk ordfører

Aqqaluaq B. Egede