Omsorg af borgere med angst og depression bør være mere tydelig

Til Inatsisartuts forårssamling 2019 vil et § 33 beslutningsforslag, pkt. 112, blive debatteret. Naalakkersuisut har foreslået et afslag til, at der skal udarbejdes en handlingsplan så man sikrer en god omsorg af de borgere der er ramt af angst og depression.

Som forslagsstiller og med et ønske om at forbedre vilkårene for de angst- og depressionsramte borgere, er det for mig fuldstændig uforståeligt at Naalakkersuisut har anbefalet at afslå forslaget. Naalakkersuisut begrunder deres anbefaling med, at de angst-og depressionsramte personer allerede får hjælp af Sundhedsvæsenet i deres regioner, og at tiltag indenfor social- og sundhedssektoren allerede er påbegyndt. 

Fra Inuit Ataqatigiit har vi forståelse for, at MIO påpeger at der ikke findes nogen viden om de angst- og depressionsramte, og at de er bekymrede for at serviceringen af disse er utydelig. Derfor kan det ikke accepteres, at Naalakkersuisut ikke har tænkt sig at lave yderligere tiltag for de angst- og depressionsramte borgere.

Man må handle på, at der til stadighed kan blive flere borgere som kommer til at lide af angst og depression, specielt set i lyset af, at mange af de omsorgssvigtede og seksuelt misbrugte børn vil få senfølger af deres oplevelser. 

Fra Inuit Ataqatigiit vil vi vedblive at arbejde for at forbedre omsorgen af de angst- og depressionsramte, så vi sikrer at de får bedre vilkår end det er tilfældet i dag.

Aqqa Samuelsen Ordfører for det sociale område samt for børn

Mobil: 523703