Genoplag – Vi søger medarbejdere – vær med til at have indflydelse i et stærkt parti

Har du lyst til at gøre din indflydelse gældende og være en del af et levende politisk miljø? – Inuit Ataqatigiit søger alsidig rådgivere

Det ene stilling

De vigtigste opgaver for rådgiveren vil være at yde bistand over for vore medlemmer af Inatsisartut og til anden partirelateret rådgivning. Endvidere skal rådgiveren drage omsorg for inatsisartut-medlemmernes udadvendte virksomhed – specielt m.h.t. bistand til kommunikation og mediehåndtering.

Juridiske og økonomisk relaterede problemstillinger udgør en stor del af inatsisartut-medlemmernes daglige lovgivningsarbejde, hvorfor vi ser det som en fordel at ansøgere besidder erfaring med juridiske og økonomiske spørgsmål.

Det andet stilling

Rådgiverens kerneopgave er at skabe et tæt koordinerende bro imellem organisationen, lokalafdelinger i hele landet og folkevalgte i kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser med udvikling af aktive lokale politiske debatter, herunder formidling og spredning af partiets politik og målsætninger.

I hektiske situationer, herunder ved forberedelse af lovforslag til inatsisartut samlinger, skal det forventes, at rådgiveren indgår i rådgiverteamets fordeling af opgaver.

Krav til uddannelsesmæssig baggrund

Det stilles ikke efter en specifik uddannelsesmæssig baggrund. Dog vil det være en fordel med indsigt i samfundsøkonomiske forhold, erfaring med research, kendskab til politisk arbejde og indsigt i partiet.

Krav til dine personlige egenskaber

Alsidig person, god til skriftlig grønlandsk, kan hurtigt lave research efter aktuelt politisk emne og kan underbygge partiets beslutningsgrundlag. Vi forventer du er positiv og har tålmodighed til at arbejde i et forum hvor der i perioder er hektisk politisk aktivitet. Derudover:

  • Idérigdom
  • Kan arbejde selvstændigt samtidig med at du er i besiddelse af gode samarbejdsevner
  • Være i stand til at formidle og koordinere opgaverne i et levende arbejdsmiljø, hvor det hele kan udvikle sig hurtigt, ligesom du skal kunne holde hovedet klart i pressede situationer
  • Have interesse i og være i stand til at kunne vurdere de løbende opgaver i forbindelse med de hastige ændringer i det grønlandske samfund
  • Være i stand til at foretage løbende sonderinger og vurderinger samt kunne bidrage til at belyse eventuelle konsekvenser af fremsatte forslag til Inatsisartuts behandling.

Inuit Ataqatigiit som arbejdsplads

Inuit Ataqatigiit sidder i øjeblikket på 8 af inatsisartut mandater og har derudover 48 medlemmer af kommunalbestyrelserne og bygdebestyrelserne.

Vi har lokalafdelinger i hele kysten, som vi har god kontakt med.

På hovedkontoret kommer du til at arbejde tæt sammen med partiets politiske ledelse, sekretariatschef, 2 andre rådgivere samt 8 inatsisartut-medlemmer.

Ansættelse

Ansættelsen varetages af Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Det daglige arbejde udføres efter kravene i stillings- og funktionsbeskrivelse. Din nærmeste leder vil være sekretariatschefen.

Kvalifikationer omkring din uddannelse og din erfaring på arbejdsmarkedet vil være afgørende for ansættelsesforhold.

Bolig/ Bohaveflytning

I forbindelse med ansættelse, vil der ikke ydes bolig og dermed bohaveflytning.

Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan indhentes hos sekretariatschef, Flavia Lyberth, tlf. +299 32 37 02, mobil: +299 55 57 26 eller via e-mail: flly@ina.gl

Ansøgning vedlagt eksamenspapirer, referencer samt CV fremsendes til:

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat
Postboks 321
3900 Nuuk

e-mail: ia@ia.gl

Ansøgning, mærket med ”Rådgiver 1” eller ”Rådgiver 2”skal være vores sekretariat i hænde senest mandag den 4. marts 2019.