Ni personer skal ikke alene bestemme vores skæbne

Inuit Ataqatigiit nægter blot se på, at man ignorerer det store utryghed der er blandt befolkningen.

At mange af vor medborgeres som føler sig oprørte over at have trukket beslutninger henover hovedet på dem, det faktum er beslutningstagerne vel vidende om og beslutningstagerne kan allerede forestille sig, at befolkningens uro ikke vil stilne af med tiden.

Det grønlandske befolkning er delte

I november 2014 fremgik det af HS analyses undersøgelse, at 71 % af borgerne ønskede en folkeafstemning.[1]

Det er netop på baggrund af denne store splittelse i samfundet, at Inuit Ataqatigiit i dag stillede forslag om, at der skal ske folkeafstemning om udvinding af uran i Grønland.  Og at der forinden afstemning laves en igangsættes en saglig, objektiv og neutral informationsproces.

Ordførerindlægget fra Inuit Ataqatigiit tager afsæt i at bestemmelser på basis af flertallets vælde ikke er ensbetydene med  at man har taget udgangpunkt i befolkningen grundlæggende ønsker.

Demokratiet lider skade af at så stort en miljøskadelig effekt sker uden at have hørt befolkningen først, især i emner så miljøskadelige som uranudvinding i bynær område.

Med flertallet som den eneste søjle er det langt fra nok til at bære demokratiet og derved sætte et stort samfundsgruppe uden for indflydelse eller hørevidde.

FN Menneskerettighedsrådet anbefaler: Ratificér Århus Konventionen

FN Menneskerettighedsråd anbefalede d.10. september 2018, kom med en række anbefalinger til det grønlandske samfund, hvoraf enkelte anbefalinger ligner det som forslaget om folkeafstemning. Specifikt anbefaler FN Menneskerettighedsråd blandt andet, at Grønland ratificerer Århus Konventionen af 1998.[2]

Aarhus-konventionen kan opdeles i tre søjler, som hver især sikrer adgang til en rettighed, den første søjle giver ret til adgang til miljøoplysninger, den anden søjle giver ret til deltagelse i beslutningsprocesser og den tredje søjle giver adgang til klage og domstolsprøvelse.[3]

Hvis vi tager udgangspunkt i nuværende bestemmelser er det op til ni personer, nemlig Naalakkersuisut om at bestemme noget så miljøskadeligt som udvinding af uran.

Lad vore medborgere som frygter miljøskadelige virkninger samt vore medborgere som er fortrøstningsfulde over kommende jobskabelse ved udvindingen komme til orde gennem folkeafstemning omkring mineaktiviteter som omhandler radioaktivt mineraler i Narsaq – så vi som folk kan komme videre.

Muté B. Egede
Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

 

[1]https://en.calameo.com/read/0007751947cfc9a7ff61b

[2]https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/273/60/PDF/G1827360.pdf?OpenElement

[3]https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85rhuskonventionen