Inuit Ataqatigiit er uenige med Kommune Kujalleqs Borgmester Kista P. Isaksens udtalelse om at bruge Narsarsuaq til fængsels- eller til Kasino virksomhed for at redde Narsarsuaqs fremtid.

Inuit Ataqatigiit mener, at det ikke er realistisk at fremsætte forslag om at oprette et fængsel i Narsarsuaq. Især da vi i dag allerede ved at man i en by som Nuuk med så stort et befolkningsgrundlag har svært ved, at sikre sig ansættelse af uddannet bemanding af fængselspersonel i det nye fængsel. Hvordan har man tænkt, at tiltrække personale til en personaletung institution som et fængsel kræver, og dertil skal familier til disse personalegrupper også flytte med. Disse skal også have job, at komme til, og børn skal kunne tilbydes dagspasning og skole.

Som det er i dag har den lokale skole lærermangel. De indsatte skal ikke mindst kunne tilbydes rehabiliteringsmuligheder, og der er behov for højt uddannet personale til at dække tilbuddet. Der bliver også uden tvivl behov for læger, sygeplejersker i Narsarsuaq. Indsatte som under forvaring har lov til at have arbejde under forvaringen skal også kunne tilbydes arbejde.

Forslaget viser blot hvor lidt engagement Naalakkersuisuts og kommunens igangsatte arbejdsgruppe har lagt for dagen.

Det er dybt beklageligt at vores medborgere fra Narsarsuaq, og omegn og ikke mindst turistoperatører, og andre interesserede aktive medborgere ikke har fået reelle muligheder for, at fremlægge deres visioner for Narsarsuaq. Man har derudover al hast forelagt arbejdsgruppens resultater over for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, hvor medlemmerne ikke fik reel mulighed for, at analysere og debattere arbejdsgruppens resultater.

Vi ser ikke mindst forslaget om, at oprette kasinovirksomhed som totalt malplaceret. Hvordan kan en kasinovirksomhed kunne drives rentabelt når man til drømmescenariet oveni lægger hovedparten af forslagets borgere ville være folk som er forvaringsdømte. Og hvis man har forestillet sig til et scenarie om folk fra alle verdens hjørner vil komme flyvende ind til Narsarsuaq for blot at bruge deres penge på kasino, så mener jeg, at man har drømt sig lidt for vidt til det scenarie.

Inuit Ataqatigiit mener derimod at man skal udvikle den allerede eksisterende omkringliggende erhverv, nemlig landbruget.  Deri ligger utallige muligheder, det handler blot om hvor stort viljen og samarbejdslysten er. Narsarsuaqs beliggenhed giver utallige muligheder. Og som kan udnyttes i alle årstider. Ikke mindst kan det nu meget attraktive retreat-turisme udnyttes netop i Narsarsuaq. Vores medborgere som bliver uddannet inden for turisme bliver flere og flere. Vi vil derfor afslutningsvis opfordre Borgmesteren, og Naalakkersuisut om, at man arbejde ordentligt, realistisk, og sikre sig gavnlige løsningsmuligheder som er fremtidssikret.  Inuit Ataqatigiit har siden beslutningen om, lufthavnsbyggeriernes blev realitet, opfordret til at arbejdet fremover skal ske omhyggeligt og ordentligt som sikrer sig løsninger der er til gavn for alle og det fastholder Inuit Ataqatigiit til stadighed.

Stine Egede, Kommunalbestyrelsesmedlem, Inuit Ataqatigiit

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0