Naalakkersuisuts hemmelighedskræmmeri af den kommende fiskerilov er bekymrende

Demokraatit og Siumut må give et svar på, hvorfor de holder deres arbejder med den nye fiskerilov hemmeligt. Der er en generel politisk enighed om, at man skal involvere alle i arbejdet med den nye fiskerilov, således at der kan indgås en nationalkompromis. Jeg mener at den nuværende koalitions hemmelighedskræmmeri er bekymrende.

Hvorfor vil man ikke arbejde åbent om omdrejningspunktet for fiskeriselskaberne, fabrikkerne, fiskerne og sågar samfundet? Som Inuit Ataqatigiit politiske ordfører vil jeg på det allerkraftigste opfordre til, at Demokraatit, Siumut og Nunatta Qitornai efterlever deres løfter om åbenhed. Arbejdet med fiskeriloven foregår i det skjulte. Jeg savner partiernes tidligere løfter om at skulle arbejde åbent og med inddragelse af implicerede.

Inuit Ataqatigiit vil venligst appellere til at Naalakkersuisut og Demokraatit udfører arbejdet med den vigtige lov i åbenhed og med inddragelse af alle implicerede parter. Hvad er der at hemmeligholde i det nye forslag til fiskerilov? Hvad er grunden til Naalakkersuisuts tavshed? Hvis de ubesvarede spørgsmål ikke skal blive utallige, så må man spille med åbne kort.

Inuit Ataqatigiit ønsker at samarbejde omkring den nye fiskerilov, men koalitionen og dets støtteparti ønsker ikke at give os lov. Vi efterlyser en mulighed for at tage medansvar. Vi opfordrer til, at man arbejder med den nye fiskerilov med hensigt på, at alle kan samles om resultatet af arbejdet. Med vores udmelding håber vi på at Naalakkersuisut og Demokraatit kommer til at arbejde mere åbent, vi håber på at hemmelighedskræmmeriet bringes til ophør således at vi i samlet flok tage fat om dette vigtige arbejde.

Aqqaluaq B. Egede

Politisk ordfører

Mobil 56 27 66