Af: Sofia Geisler, medl. Udvalget for Kultur, Uddannelse & Kirke

Naalakkersuisut må tage ansvaret

Departementet for Uddannelser har siden november 2017 været medspiller på at få etableret to nye uddannelser i Niuernermik Ilinniarfik´s regi med start i august 2019. Departementet for Uddannelser har på intet tidspunkt overfor Niuernermik Ilinniarfik sat bremser i for arbejdet enten ved at aflyse eller sætte arbejdet i bero. Lige indtil et par dage før uddannelsesstart, og hvor alle elever er klar til at begynde på uddannelsen.

Det er intet mindre en skandale.  og Inuit Ataqatigiit håber inderligt, at dette er den eneste sag, hvor Departementet i følge vores øjne ikke har løst opgaven efter hensigten.

Vi er ked af, at både skolen og de kommende studerende ikke kan begynde på de to nævnte uddannelser. Ansvaret kan efter vores bedste opfattelse ikke blive pålagt over til Niuernermik Ilinniarfik. Det er Departementet, og dermed også den respektive Naalakkersuisoq, der har den overordnede ansvar for denne dybt kedelige sag.

Inuit Ataqatigiit erfarer, at der siden november 2017 har været løbende dialog mellem Niuernermik Ilinniarfik og Departementet for Uddannelser. Samt at Departementet for Uddannelser tilbage i juli måned modtog en ansøgning om tillægsbevilling på min. 700.000 kroner til efterårets undervisning.

Der er gået over en måned, og først fredag i den forgangne uge tager Naalakkersuisut en drastisk skridt, og besluttede at aflyse uddannelsen. Det er ganske enkelt uforståeligt sagsbehandling, når Departementet allerede fra starten har været med i processens tilblivelse i november 2017.

Hvordan kunne det ske?

Naalakkersuisoq for Uddannelser bør tage den politiske ansvar, og ikke smide ansvaret over til Niuernermik Ilinniarfik.

Uddannelsen er klar, lærerkræfterne er klar, og de studerende er klar. Vi vil fra Inuit Ataqatigiit gerne vide, om det ikke er muligt at finde en løsning, så de studerende alligevel kan gå i gang med den planlagte uddannelse, fremfor at de skal ud og finde en uddannelse, som de slet ikke har planlagt at igangsætte.