Kammerater

Indledniningsvis vil jeg takke jer alle for at udvise mig tillid til at varetage det store ansvar som partiformand indbebærer.

I vort samfund styret af demokratiske principper, hvori vor parti med klar ansvarsfølelse og målrettet parti har været en tydelig del af samfundet, er jeg parat til at være i front for et styrket parti.

Vores parti blev stiftet som et organisation for 40 år siden.

Folk – unge mennesker – som ønskede at tage medansvar for samfundets ledeslse og som ønsker være en del af den globale verden stiftede vores parti.

De er sammen med os her i dag.

Tak fordi i stadigvæk er sammen med os og for at i altid står til rådighed går det gælder.

Jeg ønsker at benytte lejligheden til at takke alle dem der har varetaget posten som partiformand siden partiets stiftelse; I har lagt grunden til at man ikke kan komme uden om vores parti ved landets ledelse. Tak til jer alle.

Jeg vil komme ind på min linie for vores politik for vores land.

Jeg vil fremsætte 10 mål for samfundets drift:

  1. Det vil altid være et mål at Grønland bliver selvstændigt – Dette opnår vi med inddragelse, med stor omtanke og gennem ansvarlig indsats.
  2. De uvaner i samfundet som har alvorlige konsekvenser som seksuelle misbrug, omsorgssvigt, alkoholmisbrug må bringes til ophør – De skal stopppes!.
  3. Vi skal sikre at vores børn og unge lever under gode og trygge rammer. Derved danner vi grundlad for, at de alle får en skolegang og uddannelse. Vi skal som det allevigtigste sikre at alle grønlandsk sprogede og dansksprogede får mulighed for en uddannelse. Dette er af afgørende betydning for landets fremtid. Vi skal sikre at ingen føler sig sat udenfor – Vi skal alle føle os værdsat og at vi kan løfte samfundet.
  4. Vi skal skabe et samfund som vore unge som har studeret i udlandet længes efter at vende tilbage til for at løfte. Vi skal skabe et samfund med optimisme og som føler at de har muligheder og lys fremtid. Et samfund som vores ældre ønsker at leve deres sidste tid i.
  5. Vi lever spredt i et stort land med en lille befolkning. Vi skal ikke skilles om uenigheder men stå sammen – for når vi står sammen kan vi opnå alt! Unset om vi kommer fra øst, syd,vest eller nord er vi alle borgere i dette land – Der er brug for os alle!
  6. Vi skal sammen med erhvervslivet styrke deres vilkpår. Når vi  styrker vores økonomi, styrker vi også vores velfærd. Her tænker jeg både på fiskeri, fangst, turisme samt øvrige erhverv.
  7. Vi skal styrke vores kulturelle og udøvende kunstneres vilkår. For disse skaber vores følelse af sammenhold. Vores udøvende kunstnere og idrætsfolk har meget at give uden for vores land – vi skal udnytte deres evner bedre.
  8. Vi skal være synlige og aktive – ikke bare her i landet, men også i resten af verden. For vi er et brik i den globale verden.
  9. Vi skal have mod og have viljen til at træffe beslutninger. Hvis vi skal have indflydelse på egen udvikling og ikke overlade styringen til folk udefra – er det os der skal handle. Udviklingen af erhvervslivet er det centrale eliment i udviklingen af vores land og der er det nødvendigt at vi har en klar politik. For det er der arbejdernes vedvarende arbejdspladser skal findes.
  10.   Vi skal styrke demokratiet. Vi skal øge medbestemmelsen og viljen til at deltage i dette. Vi skal have en bedre debattone. Vi skal behandle andre nøjagtig som vi ønsker at andre skal behandle os.

Jeg mener at dette er vejen til at skabe et samfund der står sammen.

Den ledelsesform og styreform  i det politiske Grønland skal ændres. Der skal indføres et borgernært og inddragende ledelseskultur

Vi er et lille samfund – vi SKAL stå sammen.  Vi skal løfte i flok. Vi skal behandle hinanden lige. Vi skal respektere hver andre.

Vi kan ikke komme uden om at skulle samarbejde…

Lad os bruge vore ressourcer for at vende samfundets negative udvikling således at indsatserne kommer alle til gavn.

For at understrege dette har jeg følgende budskab til HELE landet: Inuit Ataqatigiit vil altid arbejde for et samlet land, hvor der fortsat er udvikling – uanset hvor i landet man bor.

Jeg vil på det allerkraftigeste understre følgende vigtig ting:  Uanset om vi bor i yderdistrikter, i bygder eller storbyer har vi alle brug for hinanden. Vi står ikke i modsætning til hinaden, vi har alle brug for udvikling. Sammenhold skaber bedre levevilkår.

Vi har alle et ønske om et bedre fremtid for vores børn og os. Men det er alene op til os om at skabe dette.

Vi har netop dette ene land. Hvis udviklingen bremses i dele af landet, vil dette medføre negativ indflydelse på andre dele af landet. Modsat vil en positiv udvikling i dele af landet, gavne resten af landet. Og dette er til gavn for os alle.

Vi står sammen, vi er alle venner, vi er i familie, vi arbejder sammen – Vi har masser af krafter og vi kan.

Jeg mener at Inuit Ataqatigiit skal stå i front med denne politik – lad os gennem handlingens kraft vise hvilke resultater sammenhold og samarbejde kan skabe.

Jeg har et ønske til jer om at vi ved det næste valg til bygdebestyrelser, kommuner, folketing og Inatsisartut viser hvordan visom et parti står sammen.

Vi er et visionært, realistisk, veltænkende og modigt parti – vort land har brug for vores samarbejdsvilje i sin fortsatte udvikling.

Vi har pligt til at skabe tillid for at den politik der udøves i samfundet arbejder for at opnå resultater og udvikling.

Vi skal hver eneste dag  sammen uden undtagelse arbejde for et land med bedre velfærd og med flere borgere. Alt dette for at skabe bedre levevilkår, idag, imorgen og i fremtiden.

Dette skal vi opnå i samarbejde. Vi skal udvikle demokratiet, hvor borgerne føler medejerdkab af de indsatser vi politikere udfører – kort sagt vi skal alle tage medansvar.

Under denne indsats er det ikke kun politikerne der tager fat. For i vore bestræbelser for at opnå vore mål, skal alle borgere inddrages.

Dette er grundstenen i politik – Skabelsen af et samfund i vedvarende udvikling.

Jeg ønsker inderligt, at vi fortsætter vores resultatsøgende sammenhold hos Inuit Ataqatigiit .

Vores parti har brug for os alle. Sammen har vi enorme ressourcer, vi besidder kæmpe viden, sammen har vi enorme erfaringer.

Vore borgmestre, vore folkevalgte og alle jer der arbejder ude i kulissen. Jeg er stolt over at være jeres partikammerat og samarbejdspartner.

Jeg ønsker at takke for jeres indsats for ændre og løfte samfundet hver eneste dag, hvor i yder et fantastisk stykke indsats. Lad forskellighed være vores styrke i vores arbejde for at sætte rammer for fremtidenf.

Gennem godt samarbejde – gennem de enorme erfaringer, viden, vilje og mod der er samlet om vores parti skal vi realisere vores mål i tiltro til fremtiden for vores land – Disse skal være grundlaget for et succerigt indsats for vores samfund.

Inuit Ataqatigiit er klar; jeg er klar til at tage et stort ansvar i samfundet.

Jeg har en datter jeg elsker over alt i verden.

Ligesom alle andre forældre ønsker jeg det allerbedste for mit barn.

Jeg ønsker hende et trygt opvækst.

Jeg ønsker at hun får et godt opvækst og for styrke til at møde de modgange livet nu en gang sætter for hende gennem livet.

Vi har som forældre store forhåbninger for vores datter – men vi har også bekymringer.

Men håbet fylder betydeligt mere!

Men jeg ved også at vilje og håb ikke er nok for at give hende den bedst mulige fremtid.

For vi må alle gøre en indsats.

Derfor står jeg her i dag – som nyvalgt formand for Inuit Ataqatigiit.

Fordi jeg har håb, men jeg er også helt klar over at realisering sker gennem handling og hårdt arbejde.

For jeg kan ikke nøjes med at sætte lid til håb alene for mit elskede datters fremtid. Det er nødvendigt at jeg som far og forældre er med til at skabe det bedst mulig samfund for hendes fremtidige tilværelse.

Dette vil jeg sammen med jer realisere.

For min datters og alle børnene her i landet.

Inuit Ataqatigiit har en pligt – vi har et stort ansvar for at skabe fremgang og udvikling for vores land og dets befolkning.

Jeg vil atter engang takke jer. Jeg er ydmyg og er klar til at tage fat; at være jeres leder.

Jeg glæder mig til alle de dage, hvor jeg skal arbejde i spidsenfor Hver eneste dag glæder jeg mig til at stå spidsen for Inuit Ataqatigiit for en indsats for vores land og dets befolkning, hvor vi skal stå i front for et lysere fremtid for landet.

Ja, jeg er ung, men jeg anser dette ikke som en forhindring – tvært imod er det min styrke. For nye tider kræver modige optimistiske unge med stor virkelyst. Ligesom dengang for 40 år siden da vores parti blev stiftet. Og netop denne ungdommelighed har altid været vigtigt for vores parti.

Ingen kan løfte samfundet alene, men sammen kan vi opnå meget.

Jeg vil benytte alle mine evner, al min viden for at skabe sammenhold i Inuit Ataqatigiit og i samfundet.

Fra dag et i mit formandskab vil jeg vise at jeg kommer ud til folk på kysten for at lytte til dem og inddrage dem i mit fremtidige virke.

For borgerne skal eje landet og skabe samfundet gennem deres holdninger.