Indlæg om d. 26. juni, dagen for kampen imod brugen af hash

Brugen af hash er et gennemgribende problem her i landet, hvilket også kan konstateres, når man ser på de seneste års retssager.

Gennem gennemgribende indsats må man sørge for, at børn, unge, voksne eller ældre ikke bliver brugere af hash og at endnu flere formår at sige fra overfor hash. At euforiserende stoffer bliver indført på mange forskellige måder her til landet, kan være svært at bekæmpe. Derfor må vi konkret tage skridt til at undgå, at endnu flere bliver brugere af hash her i landet.

Forebyggelse.

Der må gøres en mærkbar indsats ift. forebyggelse ift. bruges af hash. I hjemmene samt ifm. med forældrenes opdragelse af deres børn og unge, må der tages konkrete skridt til at undgå, at disse senere bliver brugere eller misbrugere af hash. Når forældre ønsker hjælp i den retning, må der åbnes op overfor mere tilgængelige veje til, at brugen af hash kan undgås i fremtiden.

Der skal etableres flere fritidsfaciliteter af forskellig art, der kan være med til at aktivere borgerne. Idræt kan være én af vejene til en mere meningsfyldt tilværelse, men må suppleres med aktiviteter som musik, dans og meget andet, der skal udvikles og florere på bostederne her  i landet.

Behandling.

Man skal passe på med ikke at skubbe eventuelle misbrugere fra sig og man skal ikke opgive dem der allerede er faldet i grøften, men tilbyde dem behandling ift. deres misbrug på forskellig vis. Sådanne personer, må kunne vælge imellem forskellige behandlingsmuligheder.

En person der er blevet misbruger, skal ikke efterlades alene til at kæmpe imod misbruget. Alle bør bakke op omkring sådanne initiativer hvad enten det drejer sig om ældre, modne eller unge medborgere. Lad os sammen bekæmpe og udvikle kampen imod dette samfundsproblem.

 

Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit