Det er ikke mindre end en gigant i grønlandsk politik som torsdag den 12. oktober fylder rundt. Aqqaluk Lynge har det meste af sine 70 år fyldt grønlandsk politik med en sikker socialistisk dybde. Både som aktiv politiker, men i særdeleshed også i de efterfølgende år, med sit utrættelige arbejde på den internationale scene. Vi er i Inuit Ataqatigiit fyldt af stolthed og taknemmelighed over vores grundlægger og første partiformand.

Aqqaluks enorme port folio ville fylde en roman at beskrive. Socialrådgiver, forfatter, partistifter og partiformand, aktiv landspolitiker, naalakkersuisoq og parlamentariker, international rettighedsforkæmper og inuit-leder, debattør. Vi kunne blive ved.

Derfor er det to værdier som er gennemgående for stort set alt Aqqaluk Lynge har foretaget sig professionelt der for os i Inuit Ataqatigiit springer frem her ved hans store fødselsdag: Socialismen og Internationalismen.

I de tidlige måneder og år, da græsrodsbevægelsen Inuusuttut Ataqatigiit og senere partiet Inuit Ataqatigiit i henholdsvis 1976 og 1978 var under udformning, var Aqqaluk Lynge en af de stærke drivkræfter bag den grundlæggende socialisme, som har omkranset vores parti lige siden. Med en klar vision og sikker hånd blev arbejdet for øget lighed, fremme af menneskerettigheder og kampen for selv at tage ansvar formuleret.

Den sociale udfordring ved en nations og et lands opbygning har af mange være undervurderet, men ikke af Aqqaluk Lynge. Som menneske, socialrådgiver og politiker besidder han en enorm grad af forståelse for, at en central opgave for enhver nation, særligt en nation under opbygning, er at kæmpe for samfundets mest udsatte.

Til tider tænker man, om manden har en overnaturlig evne til at se frem i tiden. For de formuleringer vi finder fra de tidlige aktive år er fortsat, og i nogle tilfælde i endnu højere grad, aktuelle i dag.

Helt fra Inuit Ataqatigiits opståen har socialismen været grundlæggende. Et fokus, som tidligt blev formuleret. Men samtidig med den sociale bevidsthed og stærke medmenneskelige indsats var internationalismen også med fra de allerførste spæde skridt.

Derfor har det næppe overrasket nogen, at Aqqaluk Lynge, efter de mange år i landspolitik vendte energien og sin viden mod den internationale scene. Også her er Aqqaluk Lynge blevet en levende legende. I årene som formand for Inuit Circumpolar Council, og ikke mindst i årene som International Chair for hele organisationen, har Aqqaluk Lynge ført Inuit og Grønland helt ind i hjertet af FN systemet og verdenssamfundet.

Mange af de bedrifter Aqqaluk Lynge har udført på den internationale scene fortjener større anerkendelse her i landet; kampen for at informere verdenssamfundet om klimaændringerne, længe før billeder af isbjørne på smeltende isskosser og status på isen på det arktiske ocean blev moderne er blot en af dem. En anden er kampen for oprindelige folks rettigheder inden for FN’s system, hvor store møderum med hundreder af deltagere bliver bomstille når Aqqaluk Lynge hæver stemmen og fremfører grundsolide argumenter. Der bliver lyttet.

Også på den internationale scene og i disse fora har der ingen tvivl været. Det menneskelige fokus på de nære ting er aldrig trådt i baggrunden. Og det er den evne, som mange af os beundrer Aqqaluk Lynge for. En evne, som viser, at kampen for øget selvbestemmelse ikke står i kontrast til internationalismen. Tværtimod. Et Grønland som kæmper for øget selvbestemmelse skal netop skal have et stærkt internationalt fokus. Vi kan og må ikke lukke os om os selv.

Det er evner som ikke er ligetil, evner som Aqqaluk Lynge besidder. Vi har noget at leve op til.

Med andre ord, i Aqqaluk Lynge har Grønland en international spydspids, som gennem kløgt, indsigt og ”quiet diplomacy” har været med til at sikre Grønland en anerkendt plads i verdenssamfundet.

Dit mod til at sige tingene ligeud får også i disse år folk op af stolene, ligesom det gjorde for 40 år siden.

Vi ønsker fra Inuit Ataqatigiit vores grundlægger og første partiformand Aqqaluk Lynge et stort tillykke med de 70 år. Du har vist os vejen, aldrig givet slip og er fortsat en af de klareste stemmer som vi lytter til og fortsat vil lytte til.

Tak for din indsats for folket, landet og for Arktis og Verden. Må vi fortsat kunne høste af dit klarsyn og din menneskelige indsigt.

 

Sara Olsvig

Formand, Inuit Ataqatigiit