Torsdag den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag. Hvert år den 8. marts fejres og markeres dagen verden over – også i Grønland.

Kvinder er på mange måder rygraden i ethvert samfund og i mange hjem. Selvom vi har opnået mange sejre for f.eks. kvinders ret til uddannelse, adgang til bestyrelser og til ligeværd i hjemmet, så er der stadig en række kampe foran os.

Når vi ser billeder af dimittender fra vores mange uddannelsessteder, er det ofte flest kvinder, der har færdiggjort en uddannelse. Vi har et flertal af kvinder i vores selvstyreejede selskabers bestyrelser.  Og på hjemmefronten deles kvinder og mænd i højere grad om de hjemlige pligter.

Kampen for kvinders ligestilling i samfund er ikke kun en kamp for kvinder. Det skal også være mændenes kamp. I dag ved vi at mangfoldighed i forhold til køn, etnicitet og alder er en fordel for, at vi kan se et samfundsproblem fra de mange forskellige sider der er i samfundet. Det er med til at vi forbedrer de politiske løsninger. Derfor er der også behov for flere kvinder i politik.

Den globale ”Me too” kampagne har vist en underverden af negative historier om den måde nogle mænd har behandlet kvinder på. Derfor er det også vigtigt, at mænd også tager del i kampen for kvinders rettigheder og den måde kvinder bliver behandlet på. Det er den eneste måde vi kan løse udfordringer med vold, voldtægt og misbrug af piger og kvinder.

Tallene viser, at der er flere piger end drenge der udsættes for seksuelle overgreb. Tallene viser også, at der er flere anmeldelser af vold mod kvinder end vold mod mænd. Kvinder begår også vold og det skal også bekæmpes. Men det siger noget om, at der er et behov for at vi som samfund slår fast, at vi har et ligeværdigt menneskesyn. Mænd og kvinder er lige værd og alle fortjener at leve et liv uden vold, voldtægt eller seksuel misbrug.

FN’s Verdensmål har et stort formål: at sikre, at alle er med. Hvis vi skal sikre piger og kvinders rettigheder og dermed et mere mangfoldigt og rigt samfund, så har vi brug for alle kræfter og brug for ingen efterlades tilbage alene.

Endnu engang vil vi ønske både kvinder og mænd glædelig kvindernes internationale kampdag. Vi skal kæmpe side om side for ligestilling og kvinders og pigers rettigheder.

Bendt B. Kristiansen
Aaja Chemnitz Larsen