Lad samfundet ophøje pædagogernes og social faglig personales forhold

Inuit Ataqatigiit ønsker at pædagoger og socialfaglige personale skal deltage i værdidebatten ikke mindst i de politisk prioriteringer der foretages i samfundet.

Inuit Ataqatigiits Inatsisartutmedlem og medlem af Inatsisartut Familie- og Sundhedsudvalg Aqqa Samuelsen uddyber således:

“Med samfundets ønsker om samt mål om selvstændighed i fremtiden, skal vi fremme vor børns selvstillid, udviklet en grundlæggende og urokkelige selvværd, stille op uden tøven og ikke mindst have en selvstændighed også igennem det pædagogiske arbejde da disse er med til at højne vort velfærd. Inden børnenes udtræden i den voksnes tilværelse skal vi som samfund, så at sige “ruge” det enkelte barn således vedkommende kan øve medindflydelse i samfundet fuldt ud.“

Inuit Ataqatigiit ønsker at tage del i at rette op på det mangel vi har på pædagoger og socialpædagogiske personale. Dertil er der behov for at have politisk fokus på pædagogers og socialfaglige personales ansættelsesmæssige forhold. Dertil siger Aqqa Samuelsen om denne:

“Hvis Inatsisartutlove som kommunerne er administrerer ikke sker på tilfredsstillende vis skal vi være åbne for alternative muligheder.  For at kunne sikre landets børnehaver skal have dygtige og motiveret medarbejdere skal man være mere lydhøre over for pædagog fagforeningen NPK og ikke mindst forældrenes opråb om bedre forhold til disse.”

Inuit Ataqatigiit mener også at der skal være villighed til at rette op på timelønnet socialpædagogiske medarbejdere. Vi skal have større politisk bevågenhed overfor den enkeltes levevilkår. Derved kan vi sikre mere komme ind i personernes dagligdags udfordringer være med til at rette op på disse udfordringer.

 

Medlem af Inatsisartut fra Inuit Ataqatigii

Aqqa Samuelsen