Lad arbejdet om de hjemløse blive bedre

Ved arbejdet om de hjemløse må vi bruge alt viden og god omtanke for at finde de bedste løsninger for at hjælpe dem.

Vi skal ikke bare true med at hvis du ikke kan betale husleje bliver du smidt ud, det er jo det de fleste hjemløses problem er, at man ikke kan betale.

I stedet for at true de hjemløse om at smide dem ud hvis de ikke kan betale bør vi arbejde for at bruge mange flere muligheder for at give dem tag over hovedet. Jeg er enig med Steven Arnfjord i at hjælp er nødvendig selvom man har givet de hjemløse et tag over hovedet. Hjælpen må fortsætte indtil den hjemløse selv kan klare sig. Vi må erkende at vi har medmennesker som har behov for hjælp for at kunne hjælpe sig selv og vi kan ikke bare sige til dem at de skal klare sig selv. Der er mange grunde til at folk ender på den side hvor de er afhængige af hjælp.

Der nu over 800 hjemløse, ikke kun i Nuuk, men også i alle bosteder i Grønland er der hjemløse som ikke er regestrede. Hvis vi skal øde hjælp til disse kan vi ikke kun gøre det ved en måde, men må finde mange forskellige muligheder. Nogen må gratis bo på institution, nogen har behov for at bo i herberge hvor kvinder og mænd er adskilte. Andre har brug for et hjem hvor de også har behov for hjælp til at administrere de daglige behov.

Selvom det er kommunerne som har ansvar for herberge og andet må vi alle tage vores ansvar. Arbejdsgiverne må kunne tilbyde arbejde med bolig, der må oprettes flere almennyttige boliger, vi må kunne finde andre bomuligheder hvor man for eksempel kan bo kollektivt. Vi må finde mange andre muligheder for at flere får tag over hovedet.

I vort land hvor kulden raser kan vi ikke være bekendte at nogen ikke har tag over hovedet.