Kommune Kujalleq

Henrik Brummerstedt

2.vice Borgmester

Medlem, Teknik- og MiljøudvalgetMedlem, Erhvervs- og ArbejdsmarkedsudvalgetMedlem, Kultur- og FritidsudvalgetAtaatsimiititaliaq

Stine Egede

Medlem, ØkonomiudvalgetMedlem, Socialudvalget

Mouritz Karlsen

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget

Naja Lund

Medlem, Ungdoms ArbejdsgruppeMedlem, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Asmus Hansen

Medlem, Skole-, Daginstitutions- og InnovationsudvalgetMedlem, Socialudvalget